Nederlandse Kerken verloren miljoenen guldens op de beurs

Het gaat om klachten uit onder meer Nederlands-Hervormde gemeenten, gereformeerde kerken en gereformeerde gemeenten. ,,Er zijn geen goede afspraken over hoeveel geld belegd zou mogen worden. Richtlijnen ontbreken. Men heeft in hypes belegd en de risico's niet gespreid'', aldus van Hoeven.

Sommige kerken hebben alle beschikbare liquide middelen in aandelen gestoken. ,,Het gaat om vele honderden miljoenen. Je ziet dat de kerkvoogdij er wel is, maar hierin geen rol speelt. Jan met de pet beheert het geld. Dat is charmant. Maar wie geld geeft, gaat er wel vanuit dat er zorgvuldig mee wordt omgesprongen. Er komt een moment dat de dominee, organist of elektrarekening niet meer betaald worden.''

Van Hoeven pleit er voor dat de kerken over tot de oprichting van een adviesbeleggingscommissie. ,,Je kunt dan bijvoorbeeld adviseren niet meer dan 25 procent van het beschikbare geld te beleggen. De Keursteen wil geen financiële adviezen geven, de kerken moeten hiervoor zelf een commissie in het leven roepen. Er zijn zeer deskundige bankiers lid van kerken, maar die kennis wordt nu vaak niet benut in het bestuur''.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud