Nettowinst Fortis gaat omlaag

Bij de bekendmaking, in november, van het resultaat over drie kwartalen van 2001 kondigde Fortis aan dat zij wellicht, op grond van haar voorzichtige voorzieningenbeleid, in het vierde kwartaal extra voorzieningen zou moeten treffen met betrekking tot de krediet- en beleggingsportefeuille.

Met het oog op de zwakke ontwikkeling van de financiële markten en het uitblijven van een economisch herstel lichtte Fortis, in het kader van de afsluiting van haar jaarrekeningen, de krediet- en beleggingsportefeuilles grondig door. Op grond hiervan werd vastgesteld dat meer dan verwachte voorzieningen noodzakelijk zijn, onder meer inzake de beleggingsportefeuille van het verzekeringsbedrijf in de Verenigde Staten. Naar verwachting zal hierdoor het netto operationeel resultaat over 2001 ongeveer 5% lager zijn dan in 2000 (p.m. EUR 2.355 miljoen).

Tevens is een extra voorziening van EUR 195 miljoen na belasting getroffen voor een herstructurering van die activiteiten die te lijden hebben onder de gewijzigde marktomstandigheden. Deze voorziening is in het bijzonder nodig voor de akkoorden met de sociale partners inzake vervroegde uitdiensttreding. Deze akkoorden maken het Fortis mogelijk om haar activiteiten sneller aan te passen aan de veranderde omgeving en om de komende jaren de vruchten te plukken van de herstructurering. Deze voorziening komt ten laste van de niet-operationele elementen.

Hierdoor zal naar verwachting de nettowinst van Fortis voor 2001 ongeveer 7% lager zijn dan de recordwinst (EUR 2.768 miljoen) in 2000.

Nadere mededelingen volgen bij het bekendmaken van de jaarresultaten op 13 maart 2002.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud