Advertentie

Obligatie-emittenten keren Parijs rug toe na taalverordening

De Commission des Opérations de Bourse (COB), de toezichthouder van de Parijse beurs, verordende dat enkel bedrijven die aan de beslissing van de Conseil d'Etat voldoen, een notering in Parijs kunnen krijgen.

France Telecom, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton en andere obligatieverkopers keerden daarom de Parijse beurs de rug toe omdat een notering er daardoor duurder en gecompliceerder is geworden.

Zo gaf France Telecom in maart voor 18,5 miljard euro aan obligaties uit, in wat de grootste emissie van bedrijfsobligaties uit de geschiedenis was. De obligaties werden echter niet in Parijs genoteerd. In de voorbije maand pakte het bedrijf ook uit met de aanpassing van een verkoopprogramma voor obligaties. Het bracht een prospectus in het Engels uit en registreerde dat bij de beurs van Luxemburg. France Telecom verwees daarvoor naar de 'dure en omslachtige' vereisten in Parijs. LVMH, Federal Home Loan Mortgage Corp en Centre National des Caisses d'Epargne zijn enkele van de andere bedrijven die de jongste tijd eveneens de voorkeur gaven aan de beurs van Luxemburg.

De regering van premier Lionel Jospin zit met de situatie verveeld, aldus waarnemers. Want enerzijds diende de regering wel een wetsontwerp in om de beslissing ongedaan te maken, maar anderzijds wil zij geen hoog oplopende discussie over het gebruik van de Franse taal voor de presidentiële verkiezingen van volgend jaar.

Vermits artikel 2 van de Franse grondwet bepaalt dat de officiële taal van het land het Frans is, is de kans reëel dat de tegenstanders van het regeringsvoorstel, indien dat goedgekeurd zou worden, zich tot het Franse hooggerechtshof wenden om een versoepeling van de taalregels aan te vechten.

De beslissing heeft er al voor gezorgd dat er in de eerste helft van dit jaar slecht 13 miljard euro, of 44 procent minder dan vorig jaar, werd opgehaald via de uitgifte van obligaties in Parijs. In dezelfde periode steeg het aantal uitgiftes in Luxemburg met 37 procent, terwijl het bedrag aan in Luxemburg genoteerde obligaties met 753 miljard euro, 77 procent hoger lag dan vorig jaar.

Volgens Olivier Allot, woordvoerder van Euronext, de fusiebeurs van Parijs, Brussel en Amsterdam, maakt de regeling niet veel verschil voor Franse obligatie-emittenten, 'maar grote internationale emittenten vragen zich af of het wel de extra kosten en moeite waard is' om in Parijs te noteren. Vooral die types effecten waarbij Engels al standaardtaal wordt gebruikt in de documenten die aan de COB moeten worden voorgelegd, hebben van de nieuwe regels te lijden. Daarbij gaat het om obligaties en warrants. Bedrijven die met nieuwe aandelen naar de markt komen, hebben wel de gewoonte daar een prospectus in het Frans aan toe te voegen.

De beslissing van de Conseil d'Etat kwam er na een klacht van Alain Geniteau, een advocaat die de rechten van beleggers verdedigt. Hij voerde aan dat de belangen van de kleine belegger geschaad werden als enkel een Franse samenvatting van het prospectus vereist was. In Frankrijk zijn nogal wat mensen het met die visie eens. Indien er twee prospectussen zijn, een in het Engels en een in het Frans, kan er bovendien betwisting ontstaan over de kwaliteit van de vertaling en over de vraag welk van de twee prospectussen de rol van bindend contract vervult, zo merken bankiers en advocaten op.

Voor Euronext blijft de schade beperkt. De beurs rekent immers een vergoeding aan van 800 euro voor de notering van een obligatie in Parijs, wat ook het bedrag van de lening weze. In de eerste helft van dit jaar waren er in Parijs 45 emissies van obligatieleningen, 10 meer dan vorig jaar.

In Amsterdam bereikten ABN AMRO, ING, Rabo en Fortis samen met de hoekmanbedrijven Van der Moolen en AOT een akkoord over de daghandel in obligaties.

Ook onder het nieuwe handelsregime van Euronext zullen particuliere beleggers de hele dag in obligaties kunnen blijven handelen. De beide hoekmanbedrijven zullen die handel verzorgen. De handelaren van beide hoekmanbedrijven zullen na 29 oktober optreden als liquiditeitsverschaffers voor de handel in de meer dan 1.200 aan de Amsterdamse beurs genoteerde obligaties.

De beurs heeft toegezegd dat ze het plan zal steunen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud