Advertentie

Onderhandelingen bij Sabena afgesprongen

De vakbonden kunnen naar eigen zeggen niet akkoord gaan met de sociale begeleidingsmaatregelen die het Businessplan van gedelegeerd bestuurder Christoph Müller voorziet voor het personeel dat moet vertrekken. Ze zeggen dat de directie halsstarrig weigert om extra begeleidingsmaatregelen te voorzien.

Volgens de vakbonden laat de directie geen enkele onderhandelingsmarge om tot een akkoord te komen. "De directie eist dat het plan Müller volledig geïmplementeerd wordt", zegt Inge Vervotte van het ACV. "Wij vragen enkel dat de ontslagen op een sociaal aanvaardbare basis geregeld worden".

De vakbonden beweren dat de maatregelen in het plan-Müller niet beter zijn dan in het Blue Sky-plan. "Brugpensioen vanaf 50 is voor de directie onbespreekbaar", zegt Denis De Meulemeester van het ABVV.

Volgens de vakbonden houdt de overheid zich te veel afzijdig in het dossier. Ze vinden dat de overheid, als overheid en aandeelhouder, haar verantwoordelijkheid moet opnemen. "De overheid is mee verantwoordelijk voor de scheefgegroeide situatie. Het is onbegrijpelijk dat ze dan ook geen enveloppe kan voorzien om de sociale gevolgen te verzachten", aldus De Meulemeester.

De directie van haar kant wou geen commentaar kwijt. Volgens de vakbonden heeft de directie maandagavond nogmaals een referendum over het plan voorgesteld. De vakbonden hebben dit niet aanvaard.

"Wij zijn a priori niet tegen een referendum", zegt De Meulemeester, "maar we willen dan wel een referendum rond een voorstel tot akkoord dat we samen tot stand hebben gebracht".

De vakbonden zeggen wel dat er min of meer een consensus tot stand werd gebracht over de productiviteitsverhoging. Maar door de impasse rond de begeleidingsmaatregelen werd daar niet verder op ingegaan.

Nieuwe onderhandelingen zijn voorlopig nog niet voorzien. Sociaal bemiddelaar Roger van den Heule heeft alle partijen opgeroepen om zich te bezinnen. De vakbonden hebben de sociaal bemiddelaar gevraagd om een onderhoud dinsdag met minister van Arbeid en Tewerkstelling Laurette Onkelinckx (PS).

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud