Onderhandelingen in grootdistributie mislukt, eerste prikacties

Vrijdagmorgen omstreeks 3 uur zijn de partijen, die sinds donderdagavond 19 uur onderhandelden op het ministerie van Arbeid en Tewerkstelling, uiteen gegaan zonder akkoord. De patronale vertegenwoordigers wensten een akkoord over het tijdskrediet en het deeltijdswerk vooraleer het luik met koopkrachteisen aan te vatten. De vakbonden verzetten zich daartegen.

Het probleem van het tijdskrediet vormde naar verluidt een van de belangrijkste discussiepunten en dreigt te leiden naar een communautarisering van het probleem. De Vlaamse regering voorziet - in akkoord met de sociale partners - aanvullende premies bij de federale premies voor de werknemers die voor deze formule kiezen.

Om elke discriminatie tussen werknemers van éénzelfde sector te voorkomen, hebben de vakbonden aan de vertegenwoordigers van de werkgevers gevraagd compenserende premies toe te kennen voor wie hier niet van kan genieten. Een vraag waarop ze niet wensten in te gaan, aldus Christian Roland.

In vier grote warenhuizen in de gemeenten Mol (GB, Alma en Colruyt) en Westerlo (Carrefour) zijn vrijdagvoormiddag tussen 9.30 en 10 uur prikacties gehouden. De bedienden nemen het niet dat de onderhandelingen met de directies over de nieuwe cao in het slop zitten.

"De verzoeningsvergadering donderdagavond is opnieuw op niets uitgedraaid. De directies willen niet tegemoet komen aan onze voornaamste eis, de verbetering van de koopkracht. Ook op het vlak van tijdskrediet en deeltijdse arbeid liggen onze eisen nog ver af van die van de directie", zegt LBC-afgevaardigde Fleur Nuyens. Zaterdag is een staking in gans het land gepland.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud