Advertentie

Ontex ziet omzet 65% stijgen en bedrijfsresultaat 98%

De omzetstijging is voor 15% te danken aan interne groei en voor 50% aan de recente overnames van Ontex: Prodhygia in Frankrijk, Breitenau in Duitsland en Astel in Turkije. Het cijfer van 361,8 miljoen euro ligt boven de verwachtingen van analisten, die tussen 335 en 352 miljoen euro lagen. Hierbij dient wel opgemerkt dat het eerste halfjaar 2000 een zwak halfjaar was.

Door de 98,5%-stijging van het bedrijfsresultaat, van 15,4 naar 30,5 miljoen euro, stijgt de ebit-marge met 1,4% tot 8,4%. Over het eerste halfjaar 2000 en over heel 2000 bedroeg de verhouding bedrijfswinst/omzet 7%. De bedrijfskasstroom over het eerste halfjaar is 79% geklommen tot 50,7 miljoen euro. De verwachtingen van analisten voor het bedrijfsresultaat lagen tussen 24 en 28,8 miljoen euro.

Als gevolg van de hogervermelde overnames wordt het financieel resultaat 10,2 miljoen euro negatief (van -4,6 miljoen euro, +121,9%) en zwellen de afschrijvingen op consolidatieverschillen aan tot 9,2 miljoen euro (van 5,3 miljoen euro, +72,6%).

Ontex boekt ook een negatief uitzonderlijk resultaat van 5,7 miljoen euro. Daarvan heeft 1,2 miljoen euro betrekking op de geplande sluiting van de productievestiging in het Duitse Raubach. Voorts speelde de toestand in Turkije het bedrijf heel sterk parten. Het leidde tot eenmalige uitzonderlijke financiële en fiscale boekingen ten belope van 3,4 miljoen euro. Het gaat om 1,2 miljoen euro wegens omrekeningsverschillen op de courante activa in Turkije en 2,1 miljoen euro wegens extra fiscale lasten. Beide zijn het gevolg van de devaluatie van de lira. In een persbericht heeft Ontex het over "een extreem en onrechtvaardig belastingeffect op lokale inkomsten". Door de extra devaluatiebelasting liep de reele belasting op de resultaten in Turkije voor Ontex op tot meer dan 150% tegenover een normale bedrijfsbelasting van 33%.

Door dit alles komt het nettoresultaat in het rood uit: -1,1 miljoen euro tegen een winst van 2,9 miljoen euro in het eerste halfjaar 2000.

In het persbericht drukt afgevaardigd bestuurder Bart Van Malderen zijn tevredenheid uit over de halfjaarresultaten. Zij bewijzen volgens hem dat de strategie die vorig jaar werd gevolgd en die erin bestond de hogere grondstofprijzen (voor pulp) niet door te rekenen aan de klanten, vruchten heeft afgeworpen. "Hierdoor hebben wij verder marktaandeel kunnen innemen, wat zich nu vertaalt in gevoelig betere resultaten", aldus Van Malderen.

Op basis van de "sterke operationele resultaten" over het eerste halfjaar verhoogt Ontex de omzet-, ebit- en cashflowvooruitzichten voor heel 2001. Het bedrijf verwacht nu een omzet van 723,8 miljoen euro. Eerder stelde Ontex een omzet van 681,7 miljoen euro voorop.

De verwachting voor het operationeel resultaat (ebit) wordt met 3,5 miljoen euro verhoogd tot 62,9 miljoen euro. De operationele cashflow (ebitda) zou volgens de bijgestelde verwachtingen uitkomen op 103,2 miljoen euro.

Als verklaring voor de bijstelling verwijst Ontex naar de lagere grondstoffenprijzen in de tweede jaarhelft. Het bedrijf ziet echter ook nog mogelijkheden om de rendabiliteit op te drijven door het productieapparaat verder te rationaliseren. Dit kan mogelijk aanleiding geven tot eenmalige kosten, die als uitzonderlijk resultaat zullen worden geboekt.

Ontex maakt ook bekend dat op 5 mei een belangrijke driejarig pulpcontract werd afgesloten met Stora-Enso. Het contract legt een vaste prijs vast voor 15% van het geraamde pulpverbruik. Er lopen onderhandelingen om dit percentage verder op te drijven. Met deze overeenkomst wil Ontex het effect van de cyclische evolutie van de pulpprijzen op termijn aanzienlijk verminderen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud