Operationele winst Fortis 4% hoger

Overnames niet meegerekend, daalde de operationele winst van Fortis met 3%. De groep bevestigde dat ze dit jaar op een groei van de netto operationele winst met 12% rekent. De nettowinst zal 9% hoger uitkomen, en het rendement op het eigen vermogen moet 15% bedragen, zegt Fortis.

De verzekeringspoot haalde een bruto premie-inkomen van 12 miljard euro, een record voor Fortis. In de afdeling Leven bedroeg de groei 36%, in Niet-Leven 19%.

De nettowinst in Leven daalde echter met 15% omdat Fortis minder meerwaarden boekte op transacties voor eigen rekening. Bij Niet-Leven schoot de nettowinst 63% hoger, vooral dankzij de prestatie van de afdeling Ongevallen en Ziekte in de VS. Ook de afdelingen Motorrijtuigen en Brand deden het heel wat beter dan een jaar eerder.

In het bankbedrijf haalde Fortis 7% meer baten na aftrek van de rentelasten tot 4,469 miljard euro. Het inkomen uit commissies bleef vrijwel onveranderd, maar de financiële transacties zorgden voor 13% meer inkomsten, en de handelsresultaten voor 45% meer. Daar staat tegenover dat de opbrengsten uit risicokapitaal ineenschrompelden van 111 miljoen euro naar 6 miljoen euro.

De kosten van het bankbedrijf bedroegen 61,7% van de baten, tegenover 60,1% een jaar eerder. Fortis wil dat percentage tegen 2003 terugdringen tot 55%. De groep wil daarom maatregelen nemen bij de centrale inkoop, ondersteunende functies, de prijsstellingen en de toepassing van nieuwe technologie.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud