Opties als strategisch instrument

Frans Belt: "Veel studies behandelen opties als een apart instrument en dat vind ik jammer, omdat mensen het dan vaak als speculatief element gaan gebruiken. Ik schrijf in het voorwoord dat je moet weten waar je mee bezig bent. Dat heeft niet alleen met kennis te maken. Ik haal enkele voorbeelden aan van grote bedrijven die de mist in zijn gegaan. De mensen die daar met afgeleide producten bezig waren, hadden ongetwijfeld voldoende kennis. Maar er werden op een gegeven moment bepaalde scheidslijnen overschreden omdat ze niet meer zijn gaan zien of bepaalde posities pasten in het totale pakket. Die mensen zijn op een gegeven moment een stap te ver gegaan omdat ze een heel lange periode succes hadden gehad. Daar moet je jezelf voor hoeden."

Tijd: Hoe bent u ertoe gekomen een boek over opties te schrijven?

Belt: "Ik was in 1982 een van de eerste particulieren die via de bank in opties gingen handelen op de AEX, maar toen was de AEX nog heel klein. Ik ben opgeleid tot beleggingsanalist. In die studie werd ook gepraat over opties, hoewel daar niet erg diep op werd ingegaan. Ik ben ook lid van diverse beleggingsclubs en vaak vragen ze mij om uitleg over opties. Toen ben ik daar voor een van die clubs eens wat les in gaan geven."

"Juist omdat ik vrij intensief in opties heb belegd en er boeken over heb gelezen, kwam ik steeds tot de conclusie dat een belangrijk element daarbij vaak ontbrak, namelijk het strategisch beleggen met opties. Meestal wordt de theorie behandeld in de zin van 'verwacht u dat de markt stijgt, koop dan calls; verwacht u dat de markt daalt, koop dan puts'. Elke optietransactie wordt dan als een eenmalige optietransactie gezien. In die optiek kun je soms een tijdlang succes hebben, maar op termijn ga je de mist in, omdat je te vaak missers hebt."

Tijd: Had de belegger de voorbije periode op de beurs beter kunnen doorkomen, als hij opties zou hebben gebruikt?

Belt: "Je hebt nu inderdaad dramatische situaties op de beurs. Vooral de technologiebeurzen zijn heel erg naar beneden gekomen. En steeds weer hoor ik dan beleggers zeggen dat het nu wel goedkoop is in verhouding tot het verleden. Maar het blijft nog steeds gevaarlijk en als je je als belegger nog onzeker voelt, kunnen opties helpen."

"Je beschikt bijvoorbeeld over 50.000 euro. Die kun je rechtstreeks in een aandeel beleggen. Maar je kunt ook een deel van het geld, bijvoorbeeld 10 procent, beleggen in calls op bijvoorbeeld twee jaar. Je kiest daarbij het best voor een zo lang mogelijke periode. Zakt de beurs dan nog 30 procent, wat in het verleden gebeurd is, dan ben je alleen die 10 procent kwijt, terwijl je bij een volledige investering de volle 30 procent achteruit zou zijn gegaan."

"Omdat je het geld gereserveerd hebt, kun je nu het aandeel op een veel lager niveau kopen. Of je kunt opnieuw de keuze maken om een lager genoteerde call te kopen. Dan ben je strategisch bezig. Dan koop je daadwerkelijk op een lager niveau in, terwijl je een stukje van het verlies overslaat. Je stapt telkens in voor een bedrag dat je aankunt. Je gaat dus niet, omdat je gelooft dat de beurs zal stijgen, voor alles wat je hebt, calls kopen. Als je dan verkeerd zit, verlies je alles in een keer en heb je de gelegenheid niet meer om een nieuwe positie in te nemen of de strategie door te zetten."

"Je hebt nu alle mogelijkheden met die derivaten. Je hebt voor heel wat bedrijven al heel langlopende opties. Juist omdat de volatiliteit toeneemt, kun je opties in toenemende mate defensief gebruiken. Je bent steeds weer in staat, als je voldoende reserve aanhoudt, om dynamisch het proces te sturen. En dat is volkomen anders dan wat meestal in boekjes wordt uitgelegd."

Tijd: Past opties schrijven ook in een strategische benadering?

Belt: "Als je al gaat schrijven, dan is het de bedoeling dat je de tijdswaarde incasseert. Die tijdswaarde verdwijnt het snelst de laatste drie, vier maanden. Schrijf dus kort en koop lang. Daar zijn die opties voor en dat wordt ook nooit uitgelegd. Als ik soms naar bepaalde portefeuilles kijk, dan verbaast het mij dat ze lang schrijven en kort kopen, omdat kortlopende opties goedkoop lijken. Dan kopen ze een calletje van twee maanden, maar dat is pas echt gokken, want dan moet de verwachte beweging plaatsvinden in die twee maanden. Je moet morgen gelijk hebben of je bent je geld kwijt."

Tijd: U hebt het boek heel praktisch opgevat. Er zitten behoorlijk wat voorbeelden in. Zijn dat reële voorbeelden?

Belt: "Die voorbeelden komen uit de praktijk. Eerst had ik er de namen van de aandelen bijgezet, maar die heb ik weggelaten, omdat de gegevens zo snel veranderen. De voorbeelden in het boek konden worden uitgevoerd op het moment dat het boek geschreven werd. Ik ben ongeveer twee jaar met het boek bezig geweest. Ik heb het voortdurend toegankelijker moeten maken. Mijn maatstaf was mijn vrouw, die niets van beleggen afweet. Ik liet het haar lezen en als ze zei: "Ik snap er niets van", dan dacht ik dat het aan mij lag en dat ik het wat makkelijker moest schrijven.

"Ik heb het boek ook geschreven omdat ik een paar keer gevraagd ben om wat te zeggen over opties voor beleggingsclubs. Maar dan bleek dat ik steeds te moeilijk aan de gang was. Ik ging ervan uit dat de kennis vrij hoog zou zijn, maar dan hoorde ik achteraf dat men er weinig van gesnapt had. Dat heeft mij ertoe gedwongen om eens op papier te zetten wat een call en een put is."

"Het boek is ook bedoeld als een naslagwerkje. Als je op een bepaald moment nog eens wilt zien hoe een bepaalde optieconstructie in elkaar zit, of hoe het met margins of de margeverplichting zit, dan kun je dat in het boek vinden."

"Er zit bijvoorbeeld een heel hoofdstuk optiecombinaties bij. Daarbij heb ik de meest voorkomende combinaties behandeld. Butterflies en dat soort dingen heb ik weggelaten, omdat ik denk dat je daar nooit geld kunt aan verdienen. Je hebt drie posities. Je moet dus driemaal het verschil tussen laten en bieden overbruggen en dan nog driemaal de kosten terugverdienen."

"Ook de moderne manier van beleggen wordt behandeld, zoals indexbeleggen en hoe je omgaat met opties als je in de index belegt. Als je in opties op bijvoorbeeld de AEX wilt handelen, dan kun je daar nu indirect gedekt mee werken, omdat er trackers bestaan. Anderzijds bestaan er light-opties op de AEX, die het mogelijk maken om in kleinere volumes te handelen."

Tijd: U wijdt ook een hoofdstuk aan de clearing. Vindt u het belangrijk dat de belegger daar ook zicht op heeft?

Belt: "Opties zijn voor veel mensen een beetje ongrijpbaar, omdat zij het proces niet begrijpen. Als ze dan lezen wat zo 'n clearing doet, dan begrijpen zij het proces beter. Als je koopt, dan is de tegenpartij in feite steeds de optieclearing, via een bepaalde ingewikkelde procedure die is ingesteld om de veiligheid van de geldstromen te garanderen. Ook als je opties schrijft, wie is dan de tegenpartij en wat gebeurt er dan? Dat heb ik in het boek uitgelegd. Dat was ook goed voor mijzelf, want ik heb het boek ook geschreven om mijn eigen gedachten en wat ik in de loop van de periode aan theorie en in de praktijk heb opgebouwd, te structureren."

Tijd: De gewone belegger raadt u niet echt aan om in computerprogramma's te investeren?

Belt: "Dat het geld vanzelf zal binnenstromen als je 100.000 euro investeert om het ultieme systeem aan te schaffen, dat bestaat niet. Je kunt het duurste computersysteem kopen, maar je zult het zelf nog moeten doen, je zult het zelf moeten begrijpen. Het computerprogramma is een hulpmiddel. Maar vaak valt zo 'n programma tegen en denk je: 'Is dit nu alles?' Ik heb zelf nooit een ingewikkeld computerprogramma gehad. De marktmakers hebben natuurlijk een fantastisch systeem. Maar dat dient heel nadrukkelijk om het risico te beperken."

"Strategisch beleggen met opties" is te bestellen bij Frans Belt, Paradijs 5, 2360 Oud-Turnhout tel. 014/72.07.90.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud