Picanol koopt textieldivisie Steel Heddle en 100% Verbrugge

Het Amerikaanse bedrijf Steel Heddle is in Greenville, South-Carolina gevestigd en maakt accessoires voor weefmachines: schachten, kammen, hevels en spoelen. Als gevolg van de crisis in de Amerikaanse textielindustrie werd het bedrijf onder Chapter 11 geplaatst. Op 31 oktober verwierf Picanol de activa van de textielafdeling. Een maand later, op 29 november, werd de overeenkomst gefinaliseerd. De jaarlijkse omzet van de textieldivisie van Steel Heddle bedraagt meer dan 30 miljoen dollar (36 miljoen euro). Er werken 350 mensen. Volgens Jan Coene, president en CEO van Picanol, is Steel Heddle "een enorme naam in de textielsector", met in de VS een marktaandeel van 80%.

De tweede overname vloeit grotendeels uit de eerste voort. Door de overname van de textieldivisie van Steel Heddle verwierf Picanol 49% in de holding Millentex. Het Ieperse bedrijf kocht ook de andere aandeelhouder, Brant Beheer (51%), uit en verwierf zo deRoeselaarse fabrikant van onderdelen voor weefmachines Verbrugge en het kleinere Italiaanse bedrijf Zubiro. Voor de productie van zijn weefgetouwen was Picanol al jaren klant bij Verbrugge; nu wordt die hoofdactiviteit dus uitgebreid met de productie van onderdelen. De jaarlijkse omzet van Verbrugge bedraagt 12 miljoen euro.

Met beide overnames, waarvan de prijs niet wordt bekendgemaakt, maakt Picanol een strategische ommezwaai. Als fabrikant van weefmachines was het bedrijf tot dusver enkel actief op het vlak van investeringsgoederen. Voortaan zal Picanol ook verbruiksgoederen leveren, nl. accessoires voor textielmachines. Deze uitbreiding kadert in een meer klantgerichte benadering. Statistieken wijzen immers uit dat jaarlijks 5% van de prijs van een weefmachine wordt geinvesteerd in verbruiksartikelen en aanverwante diensten.

"Vooral rieten zijn een lokale business", legt Coene uit. "De leveranciers van deze onderdelen komen bij hun klanten maandelijks over de vloer. Met onze weefgetouwen komen wij slechts een keer in de vijf jaar langs bij onze klanten. Dat is eigenlijk veel te weinig." Door zelf onderdelen te leveren wordt de relatie met de klant dus veel intenser. Picanol kan op die manier ook een beter inzicht krijgen in de problemen en noden van zijn klanten, zijn producten hierop afstemmen en de gebruikers een betere dienst verlenen.

Coene wijst er nog op dat "de klanten succesvol maken" een van de drie pijlers is waarop zijn beleid bij Picanol is gestoeld. De eerste pijler, corporate governance, is grotendeels gerealiseerd met de oprichting van tien business units. De huidige transacties kaderen ook in de derde pijler, profitable growth. "Ik had gezegd dat wij geen enkele acquisitie zouden doen die de winst niet zou aanzwengelen. Dat zal met deze zeker het geval zijn", aldus Coene.

Lees het volledige persbericht op Picanol

03-2860288

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud