PS opent nieuw offensief tegen Copernicus-hervorming

Tijdens de laatste ministerraad voor de vakantie, op 19 juli, keurde de regering de benoeming goed van de eerste twee 'Copernicus'-topambtenaren. Luc Coene, nu nog kabinetschef van de premier, wordt in het najaar voorzitter van het directiecomité van de kanselarij. Frank Robben, nu nog directeur-generaal van de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid, wordt nummer één van Fedict, de dienst die het e-governmentproces moet sturen.

Maar volgens de Franstalige nieuwsbrief 'Faxtueel' verbergen die twee benoemingen de malaise waarin de hele selectie- en assessementprocedure is beland. In totaal moeten er 14 voorzitters worden benoemd: vier voor de 'horizontale', ondersteunende, diensten en tien voor de 'verticale' (de vroegere departementen). De doorgaans goed ingelichte maar niet altijd even betrouwbare nieuwsbrief schrijft dat de procedure voor de twaalf resterende topmandaten dreigt stil te vallen, omdat er na de assessementfase nog amper kandidaten zouden overblijven. Van de twaalf Nederlandstaligen zouden er slechts drie geslecteerd zijn, van de negen Franstaligen geen enkele.

PS-vice-premier Laurette Onkelinx, die het hele Copernicus-proces nooit een warm hart heeft toegedragen, besloot daaruit dat de hele procedure te veel op de privé-sector gericht is en te weinig rekening houdt met de eigenheid van de openbare dienst. Ze vraagt zich ook af of Franstaligen soms minder bekwaam zijn dan Nederlandstaligen. De PS-topminister wil daarom dat de regering de procedure na de vakantie grondig hervormt.

De minister van Ambtenarenzaken, Luc van den Bossche, veegde gisteren vanuit zijn ziekenhuisbed de vloer aan met de cijfers van 'Faxtueel'. Op dit moment moet men volgens de minister slechts voor één van de 14 topfuncties op zoek gaan naar nieuwe kandidaten. Het gaat om de voorzitter van de eigen dienst voor 'Personeel en Organisatie', waar de laatste twee geselecteerde kandidaten net niet zwaar genoeg wogen. Voor de vierde horizontale dienst, die van 'Budget en Beheerscontrole' zit de procedure in de laatste fase. Minister Vande Lanotte kan hier kiezen tussen twee kandidaten, een 'geschikte' en een 'zeer geschikte'.

Bij de tien verticale diensten is het werk nog maar pas begonnen. Bij drie diensten (Justitie, Volksgezondheid en Sociale Zaken) is de procedure bezig en is er voorlopig geen sprake van een gebrek aan geschikte kandidaten. Bij de zeven andere start men na de vakantie.

Blijft het feit dat gisteren op het kabinet van Onkelinx bevestigd werd dat de minister inderdaad een grondige bijsturing eist. Tijdens de laatste ministerraad voor de vakantie heeft ze al bekomen dat er na de vakantie een evaluatie wordt gemaakt van de procedure.

Van den Bossche is niet van plan te buigen voor het PS-offensief. "Ik zeg niet dat de assessementprocedure perfect is. Er zijn altijd verbeteringen mogelijk. Maar ik weet wel dat een assessement, waar je kritiek op kunt hebben, nog altijd veel objectiever is dan de beslissingen van het PS-partijbureau."

IB

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud