Advertentie

PSC bezorgt regering eindzege in slijtageslag om Lambermont

Het verbale geweld van de CVP, het gefilibuster van het Vlaams Blok en dissidentie van de vier VU-kamerleden hebben niet kunnen verhinderen dat de Kamer gisterennacht met de benodigde tweederde meerderheid het wetsontwerp goedkeurde dat de gewesten een reeks nieuwe bevoegdheden geeft. Dat was zeker geworden nadat een stralende PSC-voorzitster Joëlle Milquet donderdagvoormiddag de Wetstraat nummer 16 verlaten had met een ultiem Lambermont-compromis op zak.

In ruil voor hun passieve steun aan het financiële wetsontwerp had de PSC drie weken geleden al extra geld voor het Franstalige vrij onderwijs gekregen. Nu legt de federale regering daar nog twee 'gebaren' bovenop. Een al eerder toegezegde dotatie van 75 miljoen euro voor het Brusselse Gewest wordt in een fonds gestopt, zodat het geld gemakkelijker kan worden aangewend. Als de budgettaire toestand het mogelijk maakt, kan dat bedrag vanaf volgend jaar worden verhoogd, beloofde de federale minister van Begroting, Johan vande Lanotte. Maar de regering kon de PSC vooral paaien met de mededeling dat ze de Europese conventie voor de bescherming van de nationale minderheden ondertekent. Dat gebeurde gisterenvoormiddag al. Vandaag volgt de Vlaamse regering waarschijnlijk dat voorbeeld.

Een 'historisch' gebaar volgens Milquet, dat de Franstaligen in de Rand eindelijk de noodzakelijke bescherming biedt. Premier Verhofstadt gaf enkele uren later een enigszins andere versie. Onder druk van de Vlaamse partijen werd de ondertekening gekoppeld aan een verklaring waarin staat dat de conventie 'geen afbreuk doet aan de grondwettelijke bepalingen, garanties of beginselen en evenmin aan de wetgevende normen die op het ogenblik het taalgebruik regelen'. Bovendien moeten de federale overheid en de gewesten en gemeenschappen het nog eens raken over een definitie van het begrip 'nationale minderheid'. Net het vinden van die definitie is de struikelsteen die tot nu toe verhinderd heeft dat België de conventie aanvaardde.

Het raamakkoord wordt in elk geval pas van toepassing als het geratificeerd is door de verschillende parlementen van het land. De CVP beloofde gisteren al dat ze daar een stokje zal voor steken door in het Brusselse Gewest dwars te gaan liggen. Het is niet helemaal zeker of die strategie juridisch klopt. Zeker is wel dat men in regeringskringen helemaal niet wakker lag van dat dreigement. Op het moment dat de Brusselse parlementsleden zich uitspreken, staan de Lambermont-bepalingen al maanden in het Belgisch Staatsblad. Premier Verhofstadt dekte zich gisteren al in door te zeggen dat hij 'geen resultaatsverbintenis' aangegaan is voor de ratificatie.

IB

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud