Advertentie

Quick sluit 30 restaurants en snoeit in kosten

"We willen waarde creëren voor de aandeelhouders door de rendabiliteit op structurele wijze te herstellen", zo motiveerde gedelegeerd bestuurder Dries Van Steenbergen vrijdagmiddag de beslissing. Met een hoger rendement wordt Quick ongetwijfeld ook aantrekkelijker voor mogelijke overnamekandidaten.

Het herstructureringsplan bestaat uit drie onderdelen en moet Quick op het niveau van de bedrijfswinst jaarlijks 13 miljoen euro extra opleveren. De meest ingrijpende maatregel is ongetwijfeld de sluiting van 30 restaurants. Het gaat om restaurants waarvan het verlies volgens Van Steenbergen "absoluut onaanvaardbaar" is.

In België gaat het voornamelijk om restaurants die in de periode 1994-95-96 geopend werden "en eenvoudig weg niet aan hun zakencijfer geraakten". In Frankrijk gaan een aantal restaurants dicht in regionale steden waarvan de klanten zich verplaatst hebben naar de winkelcentra aan de rand van de stad.

"Het is een groot plan, waarvan de beslissing vroeger moest genomen worden", aldus Van Steenbergen. Het kostenplaatje verbonden aan de sanering bedraagt 22 miljoen euro. Vanaf 2002 moet de afslanking een positieve impact hebben op de resultaten ten belope van 3 miljoen euro per jaar.

Kostenbesparingen moeten de resterende 10 miljoen euro opleveren. Op het niveau van de centrale diensten (hoofdkwartier) werd aan 25 mensen gevraagd het bedrijf te verlaten. Dit komt overeen met 10% van het totaal. De voorbije maanden verliet een aantal mensen ook al spontaan het bedrijf en bovendien worden 13 gebudgetteerde functies niet ingevuld. Quick zet daarnaast ook het mes in de aankoopkosten en vereenvoudigt de processen in de restaurants. Dit alles mag volgens de Quick-topman echter geen afbreuk doen aan de kwaliteit van het merk. Ook het informaticacontract met SAP werd stopgezet.

Met het radicale herstructureringsplan gaat ook een vermindering van de investeringen gepaard. Dit jaar zijn weliswaar nog 40 nieuwe openingen gepland, maar vanaf volgend jaar wordt het ritme tot 5 à 10 per jaar teruggeschroefd. Voor de internationale expansie wil de groep trouwens een beroep doen op het principe van de totale franchise met een betrouwbare en ervaren partner, zoals het geval is in Guadeloupe en La Réunion. In Marokko werd inmiddels een dergelijke overeenkomst getekend en op termijn wil Quick ook in Budapest op zoek gaan naar franchisenemers.

Ook wat nieuwe initiatieven betreft, is Quick een heel stuk voorzichtiger geworden. "We hebben al genoeg werk met het basisconcept", zo klinkt het.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud