Advertentie

Regelgeving toewijzing zendvergunningen landelijke commerciële radio aan evaluatie toe

Voor de toekenning van de twee licenties waren er zes ontvankelijke kandidaturen. Dat Q Music van de Vlaamse Mediamaatschappij met landelijke commerciële radio mag beginnen, was geen verrassing. Wél verrassend was dat de tweede vergunning naar kabelradio 4FM ging, die financiële steun krijgt van mediagroep Think Media, het voormalige De Beukelaar. Al op 7 september vroeg Carl Decaluwé (CVP) dat het VCM uitleg zou geven in het Vlaams Parlement.

De hoorzitting was een nogal delicate aangelegenheid. Er zijn beursgenoteerde bedrijven bij betrokken en tegen de beslissing van het VCM is beroep bij de Raad van State mogelijk en overigens al aangekondigd. Het belette vooral Decaluwé niet, temperamentvol als hij is, krachtige vragen en opmerkingen af te vuren op de drie leden van het VCM. "Wij zijn geen beklaagden op een strafbank", merkte VCM-voorzitter Henri Coremans rustig op.

Decaluwé wees op tegenstellingen tussen de "papieren" dossiers en de realiteit. Volgens het ingediende dossier zou 4FM zelf reclame werven, maar een week na de toekenning werd meegedeeld dat daarover onderhandeld wordt met de VAR, de regie die ook voor de VRT reclame werft. Volgens het dossier heeft 4FM zestien beroepsjournalisten in dienst, maar volgens Decaluwé zijn het er in feite maar drie. Hebt u nagegaan wie achter de achtergestelde obligatielening zit die 4FM in zijn financieringsplan heeft opgenomen, vroeg Decaluwé.

Coremans antwoordde dat het VCM niet de bevoegdheid van een onderzoeksrechter heeft. "De juistheid van de gegevens konden wij niet checken", zei hij. Hij beklemtoonde dat het VCM onafhankelijk en behoorlijk heeft gewerkt, en toezicht zal houden op de naleving van de regelgeving. Het kan een zendvergunning schorsen of intrekken.

Decaluwé verwees naar een nota van de administratie Media, waarin staat dat de ingediende businessplannen zeer ongelijk waren samengesteld, zodat een vergelijking moeilijk was. Waarom hebt u de zes kandidaten niet gehoord, wilde hij weten. Coremans zei dat men dat ter wille van de gelijke behandeling niet gedaan had. Opmerkelijk was dat VCM-commissaris Dirk Albrecht zei de nota niet te kennen, hoewel ze in het dossier zat dat het VCM aan het Vlaams Parlement bezorgde.

In verband met het onderzoek naar handel met voorkennis in aandelen van Think Media, zei Coremans laconiek dat lekken niet uitzonderlijk zijn en deel uitmaken van ons rechtsbestel.

De hoorzitting heeft niet alle vragen over de erkenning van de landelijke commerciële radiostations weggenomen. Stassen trok terecht de conclusie dat de regelgeving aan evaluatie toe is.

MD

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud