Advertentie

Regering overweegt wel degelijk vertraging belastingverlaging

Dat kon de redactie maandag vernemen bij twee goed geplaatste bronnen binnen de meerderheid, die elk van een andere politieke kleur zijn. Vrijdag had Philippe Defeyt, lid van het federale secretariaat van Ecolo, in een interview gezegd dat dat de regering volgend jaar 1 miljard euro bespaart door de indexering van de belastingschalen en de verdere vermindering van de Aanvullende Crisisbelasting (ACB) niet in de bedrijfsvoorheffing door te berekenen. Zowel premier Verhofstadt als de minister van Financiën, Didier Reynders, hadden dat toen met klem ontkend.

Maar maandag werd in regeringskringen bevestigd dat de regering deze mogelijkheid wel degelijk achter de hand houdt. De ingreep zal wel minder drastisch zijn dan Defeyt beweert. De ACB blijft bijna zeker buiten schot. Maar de kans is reëel dat de indexering van de belastingschalen niet vanaf 1 januari maar slechts later, bijvoorbeeld vanaf 1 april of 1 juli, doorberekend wordt in de bedrijfsvoorheffing. De belastingplichtige zou dat niet meteen merken omdat zijn voorheffing door de verlaging van de ACB en de eerste fase van de hervorming van de personenbelasting in elk geval zal dalen.

Of het uitstel er ook komt, zal vooral afhangen van de evolutie van de conjunctuur. Naar verluidt bevat de nu opgestelde begroting nipt voldoende middelen om de indexering vanaf nieuwjaar door te berekenen. Het gaat dus vooral om een buffer die kan aangesproken worden als de economie verder verzwakt. De regering zou zich daarmee een speelruimte van 0,25 miljoen euro (10 miljard frank) willen verschaffen.

De regering zal wel ten laatste tegen eind november of begin december de knoop moeten doorhakken. Dan moet in het Staatsblad het KB verschijnen dat de regels voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing in 2002 bevat. Door de publiciteit die de jongste dagen aan de 'indexpiste' is gegeven, is het natuurlijk onmogelijk geworden die ingreep geruisloos door te voeren. Ook in zijn eigen politieke familie wordt de loslippigheid van Defeyt daarom diep betreurd. Door de liberale partner de kans op een stille fiscale aftocht te ontnemen, wordt de kans groter dat er bij een begrotingscontrole verder bespaard moet worden bij de groene of rode troetelkinderen, zoals de sociale zekerheid. IB

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud