Reynders laat opening voor tragere indexering belastingschalen

Zonder dat er expliciet naar verwezen wordt, is de mededeling blijkbaar een reactie op het bericht dat gisteren in deze krant verscheen. Daarin werd bevestigd dat de regering overweegt minstens één onderdeel van de belastingverlaging volgend jaar trager uit te voeren. Het gaat over de doorberekening van de indexering van de belastingschalen in de bedrijfsvoorheffing. Als de economie voort verzwakt, houdt de regering de mogelijkheid open om dat niet vanaf 1 januari, maar pas in de loop van het jaar te doen.

Reynders verspreidde gisteren een communiqué dat drie punten telt. In de eerste twee wordt met grote nadruk gezegd dat zowel de maatregelen uit het hervormingsplan voor de personenbelasting (daling van de marginale aanslagvoet van 55 naar 52 procent, verhoging van de aftrekbare beroepskosten) als de verdere verlaging van 2 naar 1 procent van de Aanvullende Crisisbelasting (ACB) vanaf 1 januari 2002 in de bedrijfsvoorheffing verrekend worden. Dat stemt overeen met de informatie die ons eerder vanuit andere regeringsbronnen bereikte. Oorspronkelijk circuleerde er in de regering een veel drastischer scenario dat 1 miljard euro (40,3 miljard frank) aan besparingen moest opleveren. In dat scenario werd ook ACB-verlaging vertraagd doorberekend. Maar dat is tijdens het ultieme begrotingsoverleg gesneuveld.

Het derde punt van het communiqué gaat over de indexering van de belastingschalen. Hier houdt de minister zich veel meer op de vlakte. 'De belastingschalen worden geïndexeerd, zoals de wet bepaalt', luidt het. Die wet biedt geen enkele zekerheid over de manier waarop de indexering in de bedrijfsvoorheffing zal worden doorberekend. Daarvoor is een KB nodig, dat uiterlijk begin december moet worden gepubliceerd. Reynders houdt dus de deur open om deze maatregel vertraagd door te berekenen. IB

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud