Reynders stelt deel van belastingverlaging uit

Minister Reynders kondigde vorig jaar een pakket van fiscale voordelen aan dat uit drie onderdelen bestond. De anticrisisbijdrage wordt vanaf volgend jaar verder verlaagd, de hervorming van het belastingstelsel gaat van start en de belastingschalen worden opnieuw geïndexeerd. De drie pakketten zouden vanaf begin januari in de bedrijfsvoorheffing verrekend worden, zodat de belastingplichtigen niet tot de eindafrekening in 2004 moesten wachten op hun fiscale voordelen van 2002.

Tijdens de begrotingsonderhandelingen van begin oktober besloot de regering de verrekening van het derde pakket van voordelen, de indexering van de schalen in de bedrijfsvoorheffing, met enkele maanden uit te stellen wegens de budgettaire krapte. Het uitstel geeft de federale overheid volgend jaar 250 miljoen euro (10 miljard frank) meer marge op de begroting. De belastingplichtigen krijgen bijgevolg het voordeel met twee jaar vertraging op hun rekening.

De federale secretaris van Ecolo, Philippe Defeyt, gaf in oktober als eerste aanwijzingen over het bestaan van dit scenario. Zijn uitleg bleek niet volledig juist. Maar toppolitici uit de meerderheidspartijen verduidelijkten en bevestigden het plan. Zowel de mogelijkheid van een uitstel tot april als een tot juli werd overwogen. Minister Reynders en premier Verhofstadt ontkenden formeel.

In de Kamer gaf Reynders gisteren dan toch toe dat de verrekening van de indexering pas vanaf april wordt ingevoerd. Maar hij maakte gebruik van een nieuwe redenering. Volgens Reynders is de indexering van de schalen vanaf april een nieuw regeringsinitiatief in een dossier dat sinds 1993 vertraging oploopt.

In oktober 2000 sprak minister Reynders nochtans al over de indexering. Op 18 mei van dit jaar verklaarde hij dat de indexering in 2002 een gezamenlijk belastingvoordeel van 970 miljoen euro (39 miljard frank) voor de Belgen zou opleveren. Op 9 oktober gaf hij een derde keer uitleg over de indexering. Toen sprak hij samen met de federale minister van Begroting, Johan Vande Lanotte (sp.a), niet langer over een voordeel van 970 miljoen euro voor 2002, maar van 730 miljoen euro (29,6 miljard frank). Het verschil tussen beide bedragen is net even groot als het fiscale voordeel dat de regering nu naar 2004 verschuift. Gevraagd naar uitleg over dit verschil, zei Reynders in oktober enkel dat beide cijfers niet met mekaar vergeleken mochten worden.

De minister van Financiën kondigde het uitstel van de toekenning van het belastingvoordeel gisteren aan na een vraag van de fractieleider van de CD&V, Yves Leterme. Die reageerde boos: 'De regering schuift de budgettaire last van haar belofte door naar de volgende regering.'

RS

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud