Senaatsvoorzitter Armand de Decker vindt fusie van Kamer en Senaat 'zeer slecht idee'

Senaatsvoorzitter Armand de Decker (PRL) is niet te spreken over de hervormingsoproep van premier Guy Verhofstadt (VLD). Volgens De Decker zou de integratie van de Senaat in de Kamer leiden tot een democratische achteruitgang. De Decker betreurt dat hij vooraf niet werd ingelicht door de premier, maar verbaasd is hij niet. "De tweede kamer wordt vaak bekritiseerd omdat de regeringen sneller wetten willen maken", zegt hij.

Volgens premier Verhofstadt zorgt de integratie van de Senaat in de Kamer voor meer efficiëntie en komt er meer ruimte voor ernstig parlementair werk. De leden van de huidige Senaat zijn volgens Verhofstadt niet voldoende talrijk om hun werk grondig uit te voeren. Het is daarom beter om naar één grote parlementaire vergadering te streven. Op die manier kan ook al het dubbele werk vermeden worden. Hij denkt aan één enkele Kamer die ongeveer evenveel leden zal tellen als de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers voor de komst van de deelstaatparlementen. De premier sprak over zijn institutionele plannen met de kranten van De Persgroep.

Een van de belangrijkste opdrachten van de Senaat, de reflectie of tweede lezing van wetsontwerpen en voorstellen, kan volgens de premier overgenomen worden in een aparte commissie van de Kamer, die een zekere 'reflectieperiode' zal krijgen om over nieuwe wetteksten te beraadslagen. Verhofstadt verwijst naar het Noorse parlement als voorbeeld voor dit systeem.

De Kamer telde vroeger 212 leden. In de Senaat hadden 184 senatoren zitting. Het Sint-Michielsakkoord in 1992 zorgde voor de eerste grondige hervorming van het parlementaire systeem sinds het ontstaan van België. De vermindering van het aantal leden, de afslanking van de bevoegdheden en de andere hervormingselementen uit dat akkoord werden ingevoerd na de verkiezingen van 1995.

In tegenstelling tot Armand de Decker is kamervoorzitter Herman de Croo (VLD) wel gewonnen voor het plan van de premier. Volgens De Croo heeft de Senaat sinds 1995 de opdracht als reflectiekamer goed vorm gegeven. Maar hij is minder tevreden over de rol van de hoge vergadering als ontmoetingsplaats tussen de gemeenschappen. De Croo meent dat een eventuele eengemaakte federale assemblee rechtstreeks moet worden verkozen. In het huidge systeem wordt een aantal senatoren gecoöpteerd.

De fractieleidster van de SP in de Senaat, Myriam Vanlerberghe, reageert eveneens gunstig op het idee van de premier. "Ik begrijp de emotionele reacties van sommigen. Maar dit kan een zeer goede oplossing zijn." Ook voorzitter Daniël Ducarme van de PRL spreekt van een 'interessant idee.' Maar de PRL-fractieleider in de Senaat, Philippe Monfils, vreest dan weer voor een verlies aan parlementaire controle. De PSC vraagt een grondig parlementair debat.

De meest radicale kritiek op het voorstel van Verhofstadt komt vanuit de CVP-fractie in de Senaat. De fractieleider, Hugo Vandenberghe, spreekt van een oprisping van neo-unitarisme van Verhofstadt. "Alle federale staten hebben een tweekamerstelsel waarbij de tweede kamer de inbreng van de deelstaten verzekert. De twee kamers bieden een institutionele waarborg voor democratische waardigheid", zei hij maandag op een persconferentie. Vandenberghe erkent dat de huidige Senaat niet voldoende goed werkt. Maar volgens de CVP'er is dat precies de fout van de regering. "De Senaat wordt stiefmoederlijk behandeld. Zo hoorde het werk van de Brusselse Costa eigenlijk in de Senaat thuis."

Vandenberghe ziet andere redenen achter de uitspraken van de premier: "Hij lanceert een virtueel debat want een grondwetswijziging is pas na verkiezingen mogelijk. Ik begrijp hem niet. Wil hij misschien vervroegde verkiezingen afdwingen?" RS

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud