Sociaal akkkoord bij Siemens in Herentals

De vakbonden gaan er voorlopig van uit dat de 143 bedienden op vrijwillige basis vertrekken. "Het systeem van interne en externe mutatie wordt toegepast. Bedienden die in een andere vestiging van Siemens terechtkunnen of in een ander bedrijf, krijgen een premie die afhankelijk is van het aantal kilometers extra dat ze moeten afleggen op weg naar hun nieuwe baan."

Worden in de toekomst bepaalde delen van Siemens uitbesteed, dan zal de directie proberen om zoveel mogelijk van de huidige tewerkstelling te behouden. De directie belooft voorts zoveel mogelijk de tijdskredietregeling toe te passen. Op die manier blijft een aantal arbeidsplaatsen gespaard.

"De bedienden kunnen ook op vrijwillige basis instappen in het brugpensioenstelsel vanaf 55 jaar. Om de brugpensioenleeftijd van 58 naar 55 te krijgen, is enkel nog de toestemming van het ministerie van Tewerkstelling vereist. Maar we verwachten in dat verband geen problemen", zeggen de bonden nog.

Er is voorts een vrijwillige opstapregeling voor 50-plussers. De bedienden die vrijwillig opstappen, krijgen ook een vertrekpremie.

"Wij hopen dat de meeste mensen op vrijwillige basis zullen vertrekken. In februari wordt bekeken of het aantal vooropgestelde plaatsen effectief verdwenen is of gaat verdwijnen. Anders moeten we bijkomende maatregelen treffen."

Siemens in Herentals stelt 1.470 mensen tewerk. In totaal moeten 47 arbeiders en 143 bedienden verdwijnen tegen september 2002. Wereldwijd schrapte Siemens midden oktober nog eens 5.000 banen bovenop de reeds aangekondigde herstructureringen. Dat bracht het totaal op 10.000. Die nieuwe aankondiging had geen effect op de vestiging in Herentals.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud