Advertentie
Advertentie

Sociaal plan Sabena kost 390 miljoen euro

De ontslagen werknemers hebben recht op de geplafonneerde bijdragen die het Fonds voor Sluiting van de Ondernemingen uitbetaalt. Het gaat om een vertrekpremie van 121,27 euro (4.892 frank) per jaar dienstanciënniteit met een maximum van 20 dienstjaren. Een supplement van 121,27 euro per dienstjaar wordt uitgekeerd aan de werknemers die ouder zijn dan 45 jaar. Het Fonds betaalt eveneens de contractuele opzegvergoedingen tot een maximum van 22.310,45 euro (900.000 frank). Werknemers die binnen zes maanden bij een overnemer aan de slag kunnen, hebben geen recht op een opzegvergoeding maar krijgen hun geplafonneerd achterstallig brutoloon uitbetaald.