Studie McKinsey stelt aandeel IT-sector in Amerikaanse productiviteitsgroei sterk in vraag

Het McKinsey Global Institute, de onderzoekspoot van de consultinggroep McKinsey, zegt dat de Amerikaanse economie in de periode 1995-2000 wel degelijk een sterke vooruitgang boekte. Volgens de onderzoekers is dat echter te danken aan de productiviteitsgroei binnen een handvol bedrijvensectoren en niet aan de forse investeringen in informatietechnologie (IT) over dezelfde periode.

De voorbije jaren werd algemeen aangenomen dat de belangrijkste stuwer achter de Amerikaanse productiviteitsgroei de IT was. Niet minder dan autoriteit Alan Greenspan, voorzitter van de Federal Reserve, bevestigde dat het gros van de groei te danken is aan de investeringen in de IT-sector. Vele leidinggevende IT-bedrijven onderschreven dezelfde theorie. Tussen 1995 en 2000 stegen de investeringen in IT elk jaar met 20 procent, bijna het dubbele van het percentage over de periode 1987-1995. Tussen 1995 en 1999 verdubbelden de Amerikaanse bedrijven hun IT-capaciteiten.

Het McKinsey Global Institute spreekt deze theorie tegen. 'In de meeste sectoren leidden forse investeringen in IT niet tot productiviteitsstijgingen', staat in de studie. 'De correlatie tussen de Amerikaanse productiviteitsgroei en de forse stijging van de IT-investeringen is te klein om als verklaring te gelden', zegt Bill Lewis, directeur van het McKinsey Global Institute.

Volgens de onderzoekers nemen de sectoren klein- en groothandel, effecten, telecom, halfgeleiders en industriële machines en uitrusting (vooral computers) het gros van de productiviteitsgroei tussen 1995 en 2000 voor hun rekening. De zes bedrijvensectoren danken deze groei aan verschillende factoren, waarvan IT slechts een is.

De kleinhandel, goed voor een kwart van de groei, werd hoofdzakelijk gedomineerd door de indrukwekkende groei bij supermarktketen Wal-Mart. Wal-Mart, die de nadruk legt op grote winkels en prijsreducties, wist zijn efficiëntie en verkopen te verhogen, wat andere bedrijven ertoe bracht hetzelfde te doen. De studie toont aan dat IT bijdroeg aan de groei via de introductie van EDI (electronic Data Interchange) en streepjescodes. Allesbepalend was de IT echter niet.

In de sector van industriële machines en uitrusting stuitte McKinsey op een 'IT-paradox'. Bedrijven die fors in IT investeerden, toonden geen concrete winst.

Het onderzoek van het McKinsey Global Institute toont aan dat IT nodig maar geen voorwaarde was voor de productiviteitsgroei. Opvallend is dat amper een sector een productiviteitsstijging liet noteren zonder fors in IT te hebben geïnvesteerd.

Op de website van McKinsey staat een samenvatting van de studie, alsook een link naar een volledige versie.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud