Terminus Luxemburg

De golf fiscale schandalen in de banksector heeft de Antwerpse spaarbank Argenta bereikt. Net als zoveel collega-bankiers hebben agenten van de spaarbank cliënten net iets te veel op weg geholpen bij een reis naar een bevriende bank in Luxemburg om daar couponnetjes te knippen waar geen roerende voorheffing vanaf gaat.

De bank wast de handen in onschuld, spreekt van individuele initiatieven en beweert dat ze haar agenten nooit heeft aangezet tot fiscale fraude. Toch bracht een onderzoek van KPMG aan het licht dat zowat de helft van een staal van agenten schuldig is aan het organiseren van verboden trips naar Luxemburg. Vreemd toch dat die allemaal op exact hetzelfde idee kwamen zonder enige hulp van hun broodheer.

De affaire-Argenta is net als soortgelijke zaken bij KBC of Dexia Bank een symptoom van de zuivering die in het Belgische bankwezen aan de gang is. Jarenlang werd fiscale ontduiking via de Luxemburgse zuster- of dochterbank van de huisbankier oogluikend toegelaten. Maar de fiscale zeden zijn veranderd. Strengere controle door de fiscus en nieuwe richtlijnen van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen leidden ertoe dat de bankiers niet meer zo happig zijn om hun cliënten te helpen bij fiscale ontduiking.

Het valt trouwens te verwachten dat er binnenkort sowieso een einde komt aan de jaarlijkse reizen richting Groothertogdom. Als - let op de voorwaardelijke wijs - de Europese partners hun afspraken weten waar te maken, komen er al vanaf 2003 systemen van informatie-uitwisseling en automatische bronheffing die een Luxemburgse rekening van alle concurrentieel voordeel ontdoen. De Europese Unie wil bovendien ook met alle voor de hand liggende alternatieven, zoals Zwitserland, Andorra en Liechtenstein sluitende afspraken om fiscale vluchtroutes af te sluiten. Benieuwd hoeveel Belgen dan nog interesse tonen voor de knowhow van hun buitenlandse bankier.

In de aanloop naar een Europese aanpak van de grensoverschrijdende fiscale fraude, is enkele jaren geleden al een welkome uitzuivering van het Belgische bankwezen begonnen. Argenta is van de grootste tien Belgische banken allicht een van de laatste waar de etterbuil barst.

Merkwaardig aan het hele Argenta-verhaal is dat de bank haar zelfstandige agenten zo complexloos de zwartepiet toeschuift. Gisteren sloot de bank een kantoor waarvan de agent niet bereid was zelf op te draaien voor de terugbetaling van de ontdoken roerende voorheffing. Een zware fout, oordeelt de bank en ze verbrak het contract met de agent. Agenten die de fiscale fraude opbiechtten maar wel bereid waren de ontdoken belasting terug te betalen, kunnen blijven. Fiscale fraude is op zich blijkbaar geen 'zware fout'.

De banktop lijkt voorlopig vrijuit te gaan, maar de manier waarop de CBF de bank de duimschroeven aandraait, is sprekend. De CBF heeft geen rechtstreekse controlebevoegdheid over de agenten, maar de onafhankelijke studie van KPMG bij de agenten kwam er wel onder sterke druk van de Commissie. Het onderzoek legde zo'n grootschalige fraude bloot dat de directie zich minstens nog aan een reeks vragen mag verwachten vanuit de Louisalaan.

Frederik DELAPLACE

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud