Test Aankoop: Banken weigeren zichtrekening aan klanten met laag inkomen

Op vraag van Test-Aankoop boden vijf werklozen en mensen die van het OCMW leven zich met hun ware identiteit en vermelding van hun inkomsten bij zeven banken aan. Zestien van de 29 vragen voor opening van een zichtrekening werden geweigerd. Fortis Bank en KBC weigerden alle aanvragen, Bacob vier op vijf. Enkel Bank van de Post willigde alle aanvragen in. Argenta, BBL en Dexia weigerden één geval.

Test-Aankoop reageert zeer verontwaardigd op de situatie. "Zonder zichtrekening is een menswaardig leven moeilijk. Hoe kan men een bestendige opdracht geven, bepaalde uitkeringen ontvangen zoals kinderbijslag, een huurwaarborg storten? Zelfs qua veiligheid trekt men aan het kortste eind. Een zichtrekening is een noodzakelijk aspect van het burgerschap", aldus TA in Budget en Recht.

TA wijst er op dat de handelswijze tegenstrijdig is met het "Charter Basis-bankdienst" van de banken. Daarin verbinden banken zich ertoe een pakket basisdiensten te verlenen aan elke particulier met woonplaats in ons land die erom vraagt en elders nog niet over een zichtrekening beschikt.

De hoofdzetels van de banken bevestigden TA in schriftelijke antwoorden op vragen in dit verband dat ze het charter toepassen en dat ze bij vragen voor een zichtrekening niet discrimineren om sociale redenen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud