TIJD: LBC dient stakingsaanzegging in voor personeel Artesia

"De stakingsaanzegging loopt vanaf donderdag, de komende dagen gaan onze militanten op ronde bij de verschillende Artesia-kantoren om de werknemers te consulteren", zegt Tjeu Tijskens van de LBC. "Als uit het referendum blijkt dat de personeelsleden het standpunt van de vakbonden delen, wordt onverwijld overgegaan tot actie."

De vakbonden kunnen zich niet vinden in de fusieplannen van Dexia en Artesia. Ze spreken van een "show pro forma" en een gebrek aan overleg. De bonden zijn van plan het ministerie van Economische Zaken in te lichten over de gang van zaken. "De procedure van de ondernemingsraad bepaalt dat de directie een schriftelijk antwoord moet geven op elk advies van de vakbonden. Op vijf adviezen hebben we slechts één antwoord gekregen", verklaarde Luc Soete van de LBC.

Niettemin reageerde de socialistische vakbond BBTK woensdag verbaasd op de stakingsaanzegging. "Het dossier Dexia-Artesia vormt een geheel en de informatie waarover we vandaag beschikken, is niet voldoende om nu al een stakingsaanzegging in te dienen", zei BBTK-voorzitter Thierry Nollet. Hij wil wachten op de bijzondere ondernemingsraad van 26 oktober bij Dexia Bank. "Als de directie dan haar voorstellen intrekt, verandert de situatie natuurlijk", reageerde Soete daarop. KvH/NT

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud