Advertentie

Tractebel koestert hoge omzetverwachtingen

De omzet steeg met bijna 36,5% tot 11,5 miljard euro, ondanks de overdracht van de afval- en communicatieactiviteiten. Die evolutie is vooral toe te schrijven aan de organische groei van de groep. De stijging van het bedrijfsresultaat (+16,74%) duidt op de rendabele expansie van Tractebel, zowel internationaal als binnen Europa, en zowel binnen de energiesector als in haar dienstenactiviteiten. De daling van het financieel resultaat (-84,45%) is toe te schrijven aan de interestkosten die met de financiering van investeringen verbonden zijn.

Het netto courant resultaat bedraagt 462,70 miljoen euro, een stijging met 106,37 miljoen of 29,85% ten opzichte van het eerste semester van 2000. Het netto uitzonderlijk resultaat (850,67 miljoen euro) bestaat hoofdzakelijk uit aanzienlijke meerwaarden op de verkoop van aandelen in ondernemingen die in de afvalsector of in de communicatie bedrijvig zijn. Ook op de verkoop van het aandelenbezit in Hidrocantabrico werd een meerwaarde gerealiseerd. Het geconsolideerde nettoresultaat bedraagt 1.313,37 miljoen euro tegenover 633,03 miljoen euro voor het eerste semester van 2000, dat is een stijging met 107,47%.

De klemtoon lag op de verdere uitbouw van de verkoop- en tradingcapaciteit van Electrabel zonder het productievermogen noodzakelijk uit te breiden. Het totale volume van de elektriciteitsverkopen (exclusief trading) steeg met 10,6% door de elektriciteitsverkopen buiten België die met 54% toegenomen zijn. De overdracht van de Europese elektriciteitsactiva van Tractebel op Electrabel - voor een globaal bedrag van 590 miljoen euro - is bijna voltooid. De rationaliseringen en herschikkingen van activa waartoe eind 2000 was besloten, zijn momenteel zo goed als afgerond.

Voor heel 2001 verwacht Tractebel, behoudens onvoorziene gebeurtenissen, een hoger geconsolideerde netto lopend resultaat dan over 2000.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud