Truc van Dewael houdt milieuheffingen fiscaal aftrekbaar

De Vlaamse minister-president, Patrick Dewael (VLD), heeft zijn idee nog niet opgegeven om een bijkomende Vlaamse korting toe te kennen, bovenop de federale verlaging van het basistarief van de vennootschapsbelasting. Omdat de Vlaamse overheid daarvoor niet rechtstreeks bevoegd is, is het zoeken naar omwegen.

Een eerste denkspoor, dat de Vlaamse minister van Economie, Jaak Gabriëls, onlangs lanceerde, is de gemeentelijke bedrijfsbelastingen in Vlaanderen te verlagen. Maar dat ligt niet voor de hand, want de Vlaamse regering kan zo'n maatregel niet opleggen, wegens de gemeentelijke autonomie.

De minister-president, Patrick Dewael, broedt daarom op een ander idee. Hij heeft het plan opgevat om de Vlaamse milieuheffingen die bedrijven moeten betalen, om te zetten in milieubijdragen, die ook na de federale hervorming van de vennootschapsbelasting fiscaal aftrekbaar blijven.

De federale regering plant het basistarief van de vennootschapsbelasting van 40,17 procent naar 33 procent, en voor de KMO's van 28,84 procent naar 24,98 procent, te verlagen. Omdat het moet gaan om een budgettair neutrale operatie, worden tegelijk fiscale aftrekposten geschrapt. Daarbij wordt vaak verwezen naar de fiscale aftrekbaarheid van autokosten.

De gewestelijke milieuheffingen die ondernemingen moeten betalen, zouden fiscaal evenmin nog kunnen worden afgetrokken. En dat zet kwaad bloed bij het Vlaams Economisch Verbond (VEV), dat erop wijst dat vooral Vlaanderen wordt getroffen. Van de 250 miljoen euro aan milieuheffingen is 220 miljoen uit Vlaanderen afkomstig. Het VEV stelt daarom voor de milieuheffingen om te vormen tot milieubijdragen, die door de bedrijven worden betaald aan bijvoorbeeld Aquafin, voor waterzuivering. Dan gaat het niet meer over heffingen, maar over fiscaal aftrekbare kosten, zegt het VEV.

Dewael zit op dezelfde golflengte, maar staat nog voor een knelpunt. Door de Vlaamse milieuheffingen fiscaal aftrekbaar te houden, is de federale hervorming van de vennootschapsbelasting geen budgettaire nuloperatie meer. Daarmee zal Franstalig België het ongetwijfeld moeilijk hebben, geeft ook Dewaels woordvoerder toe. WVDV

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud