TrustCapital boekt verlies in eerste halfjaar

De rode cijfers zijn volledig toe te schrijven aan een voorziening van 8,89 miljoen euro die de groep voorzichtigheidshalve in de boeken opnam ter dekking van mogelijke minderwaarden op participaties in de technologiesector. Zonder deze voorziening zou over het eerste halfjaar een winst van 1,6 miljoen euro gerealiseerd zijn. Door de vereffening van MINDS verscheen over de eerste jaarhelft een gerealiseerde minderwaarde van 0,17 miljoen euro in de boeken.

Eén en ander is het resultaat van de moeilijke marktomstandigheden, "gekenmerkt door een spectaculaire en onverwachte desinteresse voor technologie en alles wat met technologie te maken heeft". Door deze sombere marktomstandigheden, werden over de eerste helft van 2001 geen belangrijke investeringen gedaan. Er werd uiteindelijk slechts een nieuwe participatie van 1 miljoen euro genomen in Chemresult. De resterende 9,71 miljoen investeringen bestonden uit follow-up investeringen.

Er werden de voorbije maanden geen desinvesteringen gedaan en gezien het huidige klimaat zal de aandacht van TrustCapital in de tweede jaarhelft vooral gericht zijn op het beheer van de bestaande "private equity" portefeuille. De investeringen in nieuwe dossiers zullen bijgevolg beperkt zijn.

Gezien de onzekere economische situatie en de zeer scherpe crisis in de technologiesector is het volgens TrustCapital "onmogelijk om zinvolle vooruitzichten te maken".

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud