Tweede adem Stefaan HUYSENTRUYT

De neergaande conjunctuur zorgt ervoor dat de federale begroting 2002 bij ongewijzigd beleid in de rode cijfers belandt. Om dit te beletten, moeten maatregelen worden genomen. Maar op dit ogenblik slorpt het EU-voorzitterschap van ons land zo veel energie op, dat de regering de koe pas begin volgend jaar bij de horens zal vatten. Over wat er dan staat te gebeuren, doen twee scenario's de ronde.

Volgens een eerste scenario gaan we begin 2002 naar een kortsluiting tussen de coalitiepartners over het crisisbeleid en komen er in het voorjaar vervroegde verkiezingen. De Vlaamse regeringspartijen zijn niet of niet meer voor dit scenario gewonnen. Maar aan Franstalige kant zouden PS en PRL, zij het om verschillende redenen, nog altijd met het idee flirten. De PS zou op electorale winst speculeren, de PRL zou via verkiezingen de groenen uit de coalitie willen wippen.

Een tweede scenario wil dat begin volgend jaar een aanvullende regeringsverklaring wordt opgesteld. Die moet het paars-groene beleid aanpassen aan de gewijzigde sociaal-economische situatie en de regering een tweede adem bezorgen. Door als eerste publiek zo'n aanvullende regeringsverklaring te vragen, geven de groenen het duidelijke signaal dat zij in ieder geval niet op vervroegde verkiezingen uit zijn. Eerder deze week riep Ecolo de PS overigens al op samen een sociaal front te vormen tegen de rechtse krachten in de coalitie. Enkel zo kan volgens de Franstalige groenen vermeden worden dat de heronderhandeling van de begroting 2002 uitdraait op een snoei in de sociale uitgaven om de liberale belastingverlaging te redden.

Maar voor de liberalen is de belastingverlaging onaantastbaar. Daaraan raken, is voor hen een regelrechte oorlogsverklaring. Niet het minst omdat de bestaande, initiële begroting 2002 zo al erg weinig blauwe accenten bevat. Als nu ook nog aan hun paradapaardje wordt geraakt, komen ze helemaal met lege handen te staan. Dat risico willen ze niet lopen, zeker niet zolang het scenario van vervroegde verkiezingen niet door iedere coalitiepartner is afgezworen.

Er bestaat ook nog een variant van het tweede scenario. Hierin wordt de opmaak van een aanvullende regeringsverklaring gekoppeld aan een herschikking van het kabinet en wordt een aantal ondermaats presterende excellenties vervangen. De steeds weerkerende namen die in dat verband circuleren, zijn Antoine Duquesne, Rik Daems en Marc Verwilghen.

Afgelopen weekend had Noël Slangen het over tweederangsfiguren in het kabinet en over Marc Verwilghen die niet thuis hoort in de politiek. Het is niet ondenkbaar dat Verhofstadts communicatieadviseur met zijn uitspraken, gewild of ongewild, een hele strategie heeft blootgelegd.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud