Uitbreiding EU heeft beperkte economische gevolgen

Het Planbureau merkt op dat de economieën van Centraal- en Oost-Europa nu al sterk geïntegreerd zijn in de Europese economie. Toch zal hun toetreding tot de Europese Unie een weerslag hebben op de bevolking en het BBP. De impact komt via verscheidene kanalen tot uiting. De afbouw van belemmeringen en de stijgende concurrentie beïnvloeden de handel en de komst van buitenlandse arbeidskrachten heeft gevolgen voor de arbeidsmarkt, de groei en de overheidsfinanciën.

Na de uitbreiding van de Europese Unie geldt het vrij verkeer van goederen, diensten en kapitaal ook in Centraal- en Oost-Europa. Maar de effecten op de handel zullen volgens het Planbureau beperkt zijn omdat de invoerrechten en kwantitatieve beperkingen nu al gering zijn. Bovendien zijn de landen van Centraal- en Oost-Europa relatief onbelangrijke handelspartners. Maar de handel, vooral de uitvoer, groeit wel snel.

De handel met Centraal- en Oost-Europa levert sinds 1991 een groeiend handelsoverschot op. Tussen 1990 en 1998 steeg het aandeel van Centraal- en Oost-Europa met 0,50 tot 2,37 procent in de uitvoer van België en met 0,53 tot 1,63 procent in de invoer. De uitvoer van België naar Centraal- en Oost-Europa bestaat hoofdzakelijk uit mechanische en elektrische machines, plastic, auto's en geneesmiddelen. De invoer omvat vooral elektrische en mechanische machines, auto's, meubelen en kleding. De toenemende handel heeft een verwaarloosbare macro-economische invloed, maar kan via een grotere concurrentie drukken op de winstmarges en de groei doen versnellen.

Ook de invloed op de migratie zal beperkt zijn. Begin 2000 vertegenwoordigden de 12.300 burgers van Centraal- en Oost-Europa slechts 1,4 procent van het aantal buitenlanders in België. In 1999 vertegenwoordigden de 1.500 migranten uit deze regio 7,1 procent van de totale migratie.

De uitbreiding van de Europese Unie zal de totale en de beroepsbevolking doen stijgen. Het Planbureau raamt dat een uitbreiding van de Europese Unie in 2002 de totale bevolking tegen 2010 met 12.300 personen of 0,1 procent doet toenemen, van wie 7.700 arbeidskrachten.

De toename van de migratie zal het BBP van de Europese Unie na tien jaar met 0,3 procent doen toenemen. Dit zou een gunstige invloed hebben op de uitvoer van België. De versnelde groei van de uitvoer naar de Europese Unie en de grotere bevolking doen op middellange termijn het BBP met 0,1 tot 0,2 procent stijgen. Het grotere BBP doet de ontvangsten van de overheid toenemen, maar de uitgaven van de sociale zekerheid en de uitgaven voor opleiding groeien ook lichtjes. Dit heeft tot gevolg dat er nagenoeg geen impact is op het begrotingsoverschot.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud