Unizo vreest vergeten te worden in begrotingsronde

Unizo herhaalde gisteren dat het niet goed gaat met het socialezekerheidsstelsel van zelfstandigen. Bij ongewijzigd beleid stevent dit stelsel vanaf 2002 op een deficit van 45,96 miljoen euro af. In 2005 zou het tekort zelfs opgelopen zijn tot 127,58 miljoen euro. Unizo wijst de verlaging van de alternatieve financiering en een aantal nieuwe regeringsmaatregelen als hoofdschuldigen aan. De organisatie eist dat de regering bijkomende financiële middelen voor het sociaal statuut van zelfstandigen ter beschikking stelt.

Kris Peeters, gedelegeerd bestuurder van Unizo, liet gisteren tijdens een informele persbijeenkomst niet na Rik Daems, de minister die het dossier van het sociaal statuut van zelfstandigen van Jaak Gabriëls erfde, op zijn verantwoordelijkheden te wijzen. "Hij moet erover waken dat er tijdens de begrotingswerkzaamheden voldoende middelen worden uitgetrokken om de sociale bescherming van zelfstandigen te verbeteren." Voor Unizo staan een betere regeling bij arbeidsongeschiktheid en een verhoging van de pensioenen bovenaan het verlanglijstje.

Peeters betreurt dat de werkgroep-Cantillon haar verslag over de pensioenen van de zelfstandigen nog niet afrondde. De werkgroep onderzocht in een eerste fase de problematiek van de arbeidsongeschiktheid, de gezondheidszorgen en de kinderbijslagen. Ze formuleerde een aantal voorstellen, maar de regering liet nog niet in haar kaarten kijken. De regering vroeg de werkgroep eerst de pensioenproblematiek te bestuderen.

Aanvankelijk moest dit rapport eind juli op tafel liggen, maar deze timing werd niet gehaald. De begeleidingscommissie, waarin de sociale partners en de ziekenfondsen zitting hebben, hoorde sinds april niets meer van de werkgroep. Op het kabinet van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke geeft men toe het verslag pas ergens eind augustus te verwachten. Peeters drong gisteren op spoed aan. "Het rapport moet alleszins klaar zijn voor de begrotingswerkzaamheden in september worden opgestart. Anders riskeren de zelfstandigen vergeten te worden."

EvH

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud