Advertentie

Vakbonden mogen wellicht premie tijdkrediet uitbetalen

Vanaf 1 januari 2002 vervangt het tijdkrediet het bestaande stelsel van loopbaanonderbreking in de privé-sector. De vakbonden vroegen in het kader van deze wijziging aan minister Onkelinx de premies voor het tijdkrediet te mogen uitbetalen in plaats van de RVA. De bonden betalen ook al de werkloosheidsvergoedingen uit.

Minister Onkelinx lijkt bereid op de vraag in te gaan. 'Er is nog geen beslissing genomen, maar als je mij om een pronostiek vraagt, dan zeg ik dat de vakbonden de premies zullen mogen uitbetalen', bevestigt Karel Baeck, administrateur-generaal van de RVA.

Baeck stelt de logica van de vakbonden te kunnen volgen. 'Oorspronkelijk kwamen de premies voor loopbaanonderbreking ten laste van de Schatkist, maar sinds enkele jaren zijn ze ten laste van de sociale zekerheid. Bovendien is het tijdkrediet een concept dat onderhandeld werd door de sociale partners.' Baeck zegt te kunnen leven met de situatie 'zolang de RVA de loopbaanonderbrekingspremies voor de openbare sector mag blijven uitbetalen'. Dit zou het geval zijn. Voor de vakbonden gaat het alleszins om een 'mooi cadeau van de minister', menen critici. De uitbetaling van premies is een geschikt instrument om leden te werven en te binden.

De maatregel vergt nog een wetswijziging. De wet op de sociale zekerheid van 1944 stelt dat de overheid voor de uitbetaling van de werkloosheidsvergoedingen een beroep mag doen op de uitbetalingsinstellingen, zoals de vakbonden en de Hulpkas. De mogelijkheid ook de premies voor tijdkrediet door hen te laten betalen, moet in de wet opgenomen worden. Concreet moeten de werknemers dan de aanvraag voor een tijdkrediet aan hun vakbond, of aan de neutrale Hulpkas bezorgen. Zij stellen de dossiers samen, en geven ze door aan de RVA. Die moet beslissen of de aanvraag gegrond is en de hoogte van de premie bepalen. De uitbetalingsinstellingen kunnen dan de premie maandelijks uitbetalen.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) dringt inmiddels aan op een snelle publicatie van de wet op het tijdkrediet. Het kabinet van minister Onkelinx zei gisteren dat de wet op 15 september in het Staatsblad zal verschijnen. Het VBO verwijt Onkelinx de publicatie uit te stellen om meer werknemers nog de mogelijkheid te bieden onder het oude systeem loopbaanonderbreking te nemen. Het tijdkrediet mag dan financieel interessanter zijn, het is onderworpen aan strengere voorwaarden, waardoor sommige werknemers er niet meteen aanspraak op kunnen maken. Bij de RVA is inmiddels sprake van een explosie van het aantal aanvragen voor loopbaanonderbreking onder het oude systeem. In juli ging het om 26.000 dossiers tegenover 12.000 in juli 2000. EvH

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud