Vakbonden van verzekeringssector dreigen met staking

De vakbonden en werkgevers in de verzekeringssector onderhandelen al een hele tijd over een sectorakkoord. Die nieuwe overeenkomst zal enkel gelden voor 2002, omdat er slechts tot dan duidelijkheid is over de loonnorm. Het verhogen van de koopkracht staat bij alle vakbonden van de sector bovenaan het verlanglijstje. Om hun eis kracht bij te zetten, organiseerden de vakbonden maandagochtend in Brussel een kleine betoging, waaraan ongeveer 160 vakbondsmilitanten deelnamen.

Op hetzelfde ogenblik lieten de werkgevers tijdens een vergadering van het paritair comité echter weten dat ze de lonen in de verzekeringssector in 2002 met niet meer dan 0,55 procent willen verhogen. Slechts 0,15 procentpunt daarvan vertaalt zich rechtstreeks in een verhoging van de loonbarema's, de resterende 0,40 procent is een eenmalige premie die al ingeschreven is in het interprofessioneel akkoord.

'De werkgevers zeggen ons dat er geen ruimte is. Als excuus verwijzen zij naar de snel stijgende inflatie en de slechte economische vooruitzichten na de aanslagen in de VS. Maar daar trappen wij niet in', zegt Thierry Nollet, sectorverantwoordelijke bij de socialistische vakbond BBTK-Setca.

Bovendien willen de werkgevers ook terugkomen op eerder gemaakte afspraken omtrent de begeleiding van individuele en collectieve ontslagen. 'Zij willen knagen aan de tewerkstellingsgaranties. Dat is voor ons onaanvaardbaar', zegt Martine Lefèvre van het ACLVB.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront diende daarom een stakingsaanzegging in. Als de werkgevers hun standpunten niet herzien, plannen de vakbonden acties op 12, 16, 19 en 26 november. Daarbij kunnen ze de hoofdzetels van belangrijke verzekeringsmaatschappijen zoals Fortis AG en Axa Royale Belge blokkeren. De sociale onrust in de verzekeringssector is uitzonderlijk, maar loopt opvallend gelijk met de strubbelingen bij de collega's-bankiers. Ook daar is het al een tijd onrustig.

De vakbonden dienden bij Wintherthur, op bedrijfsniveau, nog een extra stakingsaanzegging in. Daar zou naar aanleiding van de overname van de schadeverzekeringsactiviteiten van CGU België een aantal banen op de tocht staan. NT

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud