Advertentie
Advertentie
Advertentie

Vande Lanotte op zoek naar 2 miljard euro

Het bericht staat in het Laatste Nieuws. Vande Lanotte wijst erop dat door de slabakkende Belgische economie er in oktober 396 miljoen euro te weinig in de schatkist terechtkwam. Op jaarbasis vallen de inkomsten 1,49 tot 1,98 miljard euro lager uit dan verwacht. "De regering zal daarom hard moeten ingrijpen en niet alleen met besparingen op de uitgaven, ook met nieuwe inkomsten", waarschuwt de Vlaamse socialist. Volgens hem zijn nieuwe belastingen wellicht onvermijdelijk vermits de ontsporing zich aan de inkomstenzijde situeert.