Advertentie
Advertentie

Vankrunkelsven naar Raad van State

Het kernkabinet besloot vorige week de gemeenten 37 miljoen euro extra te geven om de kosten van de politiehervorming te dragen. 'Het staat nu al vast dat die middelen niet zullen volstaan om de extra kosten te dekken', zegt Patrik Vankrunkelsven. 'Het kernkabinet heeft echter ook beslist, volgens ons onder druk van Elio di Rupo, om het basisprincipe van de financiering van de lokale politie te veranderen. Die verandering bevoordeelt de Waalse gemeenten. In het Octopus-akkoord was afgesproken dat de financiering zou gebeuren op basis van het aantal politiemensen per zone en niet per overgedragen rijkswachters. Octopus wilde op die manier vermijden dat gemeentes die jarenlang geteerd hadden op federaal geld door altijd een beroep te doen op de rijkswacht, zouden profiteren van de hervorming ten nadele van gemeenten die wel hadden geïnvesteerd in eigen politie. 'Wij stellen vast dat veel gemeenten, vooral in Wallonië, de gestelde normen niet halen, maar toch geld krijgen', zegt Patrik Vankrunkelsven. 'Bovendien besliste de regering in maart dat er tien jaar solidariteit zou zijn tussen de 'rijke' gemeenten, zij die wel in politie hadden geïnvesteerd, en de 'arme' gemeenten die dat niet hadden gedaan. De rijken zouden tien jaar bijpassen aan de armen, maar ieder jaar een beetje minder. Het kernkabinet heeft ook dat principe veranderd: de solidariteit wordt onbeperkt en dat is uiteraard in het voordeel van Wallonië.' Vankrunkelsven berekende dat een Vlaming van de federale regering 38 euro krijgt om de politiehervorming te betalen, een Waal 50 euro en een Brusselaar 75 euro. Wallonië krijgt volgens Vankrunkelsven ook nog eens drie miljoen euro in de vorm van een dotatie, bijna tien miljoen euro als gevolg van maatregelen inzake sociale zekerheid en 35 miljoen euro door de overdracht van de gebouwen van de rijkswacht.