Advertentie

VBO blijft lineaire lastenverlaging noodzakelijk vinden

"Als de regering met de lastenverlaging de richting van een selectieve aanpak kiest, dan zijn wij ontgoocheld," zegt Pieter Timmermans, directeur-generaal van het VBO. Volgens de werkgevers hebben de Belgische bedrijven nog steeds een competitiviteitsprobleem van 10 procent in vergelijking met het buitenland. Het blijft daarom noodzakelijk om zoals twee jaar geleden algemene lastenmaatregelen te nemen die gelden voor alle bedrijven.

Een selectieve verlaging om bepaalde problemen op de arbeidsmarkt op te vangen, vindt daarom geen gehoor bij het VBO. Timmermans: "Er zijn overigens al voldoende banenplannen. Een nieuwe reeks maatregelen voor oudere werklozen zorgt voor meer complexiteit. We moeten voor de arbeidsmarktmaatregelen eerder in de richting van een vereenvoudiging werken."

Langs werknemerszijde zijn de meningen voorzichtig positief over het vooruitzicht van een selectieve aanwending van de tweede lastenverlaging. De christelijke vakbond ACV zei eerder deze week al dat een dergelijke selectieve verlaging tot meer en goedkopere jobcreatie leidt. Het ACV relativeert de positieve effecten van een algemene verlaging. De kostprijs van een algemene lastenverlaging, berekend per nieuwe baan, is volgens het ACV erg duur.

Mia de Vits van de socialistische vakbond ABVV houdt de deur voor een nieuwe lastenverlaging open. Maar zij benadrukt dat de sociale partners meer betrokken moeten worden bij de onderhandelingen over een eventueel vervolg op de verlaging van april 2000.

De Vits: "Voor de verlaging van 2000 heeft de regering het spel autoritair gespeeld en ons niet betrokken bij het overleg. Wij willen geen herhaling van dat scenario. In België is er een traditie van overleg en wij wensen dat de regering het dossier van de nieuwe lastenverlaging op de agenda van de rondetafelconferentie zet."

De Vits herhaalt verder het vakbondstandpunt: "Zowel in het regeerakkoord als in het Interprofessioneel Akkoord staat dat er een evaluatie komt en dat daarna de budgettaire ruimte bekeken moet worden. Wij sluiten de poort niet voor een nieuwe verlaging, maar vragen respect voor de overlegstructuren." De Vits spreekt zich niet uit over een voorkeur voor een selectieve of lineaire operatie.

RS

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud