Advertentie

Veestapel in Vlaanderen vorig jaar fors gekrompen

De voorlopige resultaten van de land- en tuinbouwtelling werden berekend op basis van een staal van 27.641 individuele aangiften, die in mei in 321 van de 589 Belgische gemeenten werden opgenomen. In Vlaanderen vertegenwoordigen de gemeenten waar geteld werd 40 procent van de landbouwbedrijven en een ongeveer even hoog percentage van de cultuurgrond en de veestapel.

Volgens de telling zijn er in Vlaanderen dit jaar 6.503.612 varkens, bijna 550.000 of 7,8 procent minder dan het jaar voordien. De daling hangt samen met de vermindering van het aantal varkenshouders met 5,8 procent, tot 8.419. Die vermindering staat los van de "warme sanering" die de Vlaamse minister van Landbouw, Vera Dua (Agalev), aan het doorvoeren is en die pas na de landbouwtelling op gang is gekomen.

In Wallonië nam het aantal varkens met 3,2 procent toe tot 327.706, al daalde ook daar het aantal varkenshouders. In heel België waren er in mei 6.831.318 varkens, tegenover 7.368.539 een jaar voordien.

Met een afname van 2 procent in Vlaanderen en een evenredige toename in Wallonië bleef het aantal runderen in het land stabiel. In absolute aantallen heeft Wallonië (1.511.064) Vlaanderen (1.527.675) bijna bijgebeend. Het aantal rundveehouders is met 4,5 procent gedaald, tot 36.641.

In heel België daalde het aantal hennen en vleeskippen met 4,3 procent tot 38.037.530. Ook deze daling is helemaal op rekening van Vlaanderen te schrijven, waar de pluimveestapel met 5,6 procent is gekrompen tot 33.825.659 stuks. In Wallonië steeg het aantal hennen en vleeskippen met 8 procent tot 4.211.871. Het aantal pluimveehouders in België nam met 50 af tot 6.899.

In mei werden voorts 153.125 schapen, 22.297 geiten, 31.745 hoefdieren en 6.664 struisvogels geregistreerd.

De oppervlakte cultuurgrond nam met ongeveer 5.000 ha af, tot 1.389.160 ha, waarvan 633.141 ha in Vlaanderen (- 0,7 procent) en 756.019 ha in Wallonië (- 0,1 procent).

De oppervlakte cultuurgrond voor voedergewassen is met 1,6 procent gestegen. De stijging is vooral toe te schrijven aan de groei van de teelt van voedermaïs (+ 8,7 procent). Door het slechte weer in het najaar 2000 werd er minder wintertarwe geteeld.

De aardappelteelt is in Vlaanderen met 5,7 procent en in Wallonië met 3,1 procent afgenomen. Het areaal van de nijverheidsgewassen is daarentegen gestegen. Koploper zijn de suikerbieten, met een areaal van 36.351 ha in Vlaanderen (+ 7 procent) en 58.945 ha in Wallonië (+ 3,6 procent).

Het tuinbouwareaal nam toe met 6,3 procent. Vlaanderen heeft 50.731 ha tuinbouwoppervlakte (+ 6,7 procent), Wallonië 12.659 ha (+ 4,9 procent).

MD

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud