Advertentie
Advertentie

Verhofstadt: 80 miljard extra inkomsten is overdreven

De eerste minister zei dat de regering voor de begroting 2001 en 2002 bij haar doelstellingen - een begrotingsevenwicht - blijft. Het was reeds eerder duidelijk dat er minder fiscale ontvangsten zouden zijn, en daar is bij de bijkomende begrotingscontrole en bij de opmaak van de begroting 2002 reeds rekening mee gehouden. Bovendien zijn de uitgaven van de federale overheid in 2001 met 0,9 procent van het bruto binnenlands product gedaald.