Advertentie

Verhofstadt stelt voor brokken ziekteverzekering te privatiseren

Met zijn voorstel houdt premier Verhofstadt zich strikt aan de wettelijke groeinorm van 2,5 procent en een indexaanpassing van 2 procent. Hij wil niet weten van extra middelen voor nieuwe behoeften. Zijn voorstel ligt mijlenver verwijderd van dat van de zorgverstrekkers die minstens 14,9 miljard euro (600 miljard frank) vragen, en van de ziekenfondsen die 14,75 miljard euro (595 miljard frank) vragen. De sociale partners gaan uit van 14,4 miljard euro (581 miljard frank).

Aan het begrotingsvoorstel hangt een ingrijpend hervormingsvoorstel vast, met drastische privatiseringen. De premier wil de nomenclatuur volledig herzien en de markt voor de aanvullende verzekeringen open gooien. Hij vertrekt van een basispakket voor gezondheidszorgen, zoals in Nederland bestaat. Voor de andere diensten moet de patiënt een aanvullende verzekering afsluiten of zelf voor de kosten opdraaien. Tandheelkunde en kinesitherapie zouden volledig geprivatiseerd worden. Ook de terugbetaling van revalidatieprogramma's in de psychiatrie wordt herzien. Dat zou vooral de behandelingen voor kinderen treffen.

Verhofstadt stelt voor de ziektekosten van de asielzoekers op de begroting van Ontwikkelingssamenwerking in te schrijven, en hij suggereert de sociale systemen te herzien. Hij gaat bijvoorbeeld uit van een minimumpakket basisgeneeskunde voor mensen met het WIGW-statuut.

Op de markt van de aanvullende verzekeringen moeten de privé-verzekeraars met dezelfde wapens kunnen strijden als de ziekenfondsen. Die ziekenfondsen moeten hun aanvullende verzekeringen loskoppelen van de verplichte verzekering.

In een reactie verzet de minister van Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke, zich tegen een privatisering die 'zowel voor de patiënten als de artsen slecht is'. 'De ervaring in de VS leert dat artsen op een zeer strenge en bureaucratische manier gecontroleerd worden in een geprivatiseerd systeem.' Vandenbroucke is ervan overtuigd dat de ziekteverzekering meer geld nodig heeft, maar beseft eveneens dat elke frank tweemaal omgedraaid moet worden. 'Ik kan de inefficiënties van het systeem niet langer toedekken met geld, want dat overleeft ons systeem niet.' Vandenbroucke betreurt evenwel het initiatief van de premier. 'Ik heb overleg tussen de ziekenfondsen, de artsen en de ziekenhuizen opgestart met de goedkeuring van de regering. We moeten de resultaten hiervan afwachten.' De ziekteverzekering wordt daardoor zonder twijfel een grote splijtzwam in de coalitie tijdens de ultieme fase van de begrotingsopmaak.

De grootste artsenbond, de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS), reageerde gisteren nog veel scherper. Tot nu toe was Vandenbroucke de kop van Jut van de BVAS. Nu richt het artsensyndicaat al zijn pijlen op Verhofstadt en de VLD. Volgens de BVAS komt het voorstel neer op 'een sociaal bloedbad'. Het vindt in de nota een nieuwe argument om volgende week opnieuw actie te voeren.

EvH/IB

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud