Advertentie
Advertentie

Verhofstadt tempert verwachtingen partners

Premier Verhofstadt ontmoette gisteren de Groep van Tien, het kransje toponderhandelaars van vakbonden en werkgevers. Hij gaf hun een stand van zaken over het begrotingsoverleg, waarbij duidelijk werd dat ook de regering nog volop met het voorbereidende werk bezig is. 'Iedereen beseft dat de onzekerheid inzake de begroting dermate groot is, dat er op korte termijn weinig zinnigs over gezegd kan worden. Duidelijk is alleszins dat er geen ingrijpende maatregelen mogelijk zijn', stelde een van de partners achteraf.

De regering wacht nog op de cijfers van de Nationale Bank en het Planbureau, die de opdracht kregen de economische groei en de ramingen voor 2001 en 2002 te herberekenen. Verhofstadt vertrekt alleszins van een begrotingsevenwicht en sluit zelfs een licht overschot niet uit. Hij waarschuwde de sociale partners evenwel dat de ruimte voor nieuwe initiatieven hoe dan ook beperkt blijft. Om de pijn te verzachten, wees hij hen op de al genomen maatregelen, zoals de verlaging van de personenbelasting, en op nieuwe maatregelen die budgettair neutraal zullen zijn, zoals de hervorming van de vennootschapsbelasting. De premier benadrukte dat de sociale partners een belangrijke rol te spelen hebben en verwees daarvoor naar de loonmatiging. Hij ontkende dat de regering de vakbonden en werkgevers alleen nodig heeft in slechte tijden en hen in betere periodes negeert. De wrevel bij de sociale partners dat ze moeten opdraaien voor het slechte nieuws groeide de jongste weken.

Verhofstadt aanhoorde de bekende verlanglijstjes van de sociale partners, maar liet verder niet in zijn kaarten kijken. De vakbonden dringen aan op een verhoging van de uitkeringen, de werkgevers maken van de lastenverlaging en de vennootschapsbelasting hun prioriteiten. Verhofstadt maakte de sociale partners niet veel wijzer. Zo weigerde hij de woorden 'lineair', 'selectief', 'procentueel' of 'forfaitair' bij het debat over de lastenverlagingen in de mond te nemen.

Werkgevers en vakbonden vroegen premier Verhofstadt ook meer duidelijkheid over de ronde tafel voor de sociale zekerheid. De werkgevers willen de vakbondseis voor hogere uitkeringen daar behandeld zien, de vakbonden willen er dan weer hun zegje kunnen doen over de lastenverlaging.

EvH

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud