Verhofstadt wil Kamer en Senaat samensmelten (update)

De PSC stelt voor dat bij het begin van het politieke jaar een commissie, met leden van zowel van Kamer als Senaat, zou worden samengesteld die zich buigt over de hervorming van het parlement. van premier Verhofstadt om Kamer en Senaat te laten samensmelten. De commissie moet volgens de PSC een duidelijke eisenbundel hebben, een werkkalender en een doel, met name de voorbereiding van een hervormingstekst met het oog op uitvoering tegen de volgende legislatuur.

Senaatsvoorzitter Armand De Decker vindt het voorstel van premier Verhofstadt om Kamer en Senaat samen te smelten "een zeer, zeer slecht idee". Het zou om een democratische achteruitgang gaan, aldus De Decker. De voorzitter van de Hoge Vergadering verklaarde gehecht te zijn aan zijn instelling, die volgens hem een democratische waarborg is voor de burger, de wetgevende kwaliteit verhoogt (door het amenderen van ontwerpen en voorstellen) en een essentiële rol speelt op het vlak van reflectie inzake ethische thema's vooral, aldus De Decker. "De Kamer werkt anders, volgens een andere logica. Ze kan de taken die toegewezen zijn aan de Senaat niet overnemen", aldus De Decker.

De senaatsvoorzitter is evenwel niet ongerust. De hervorming noodzaakt immers een herziening van de grondwet, "en men zal nooit twee derde van de senatoren bereid vinden harakiri te plegen".

PRL-FDF-MCC-voorzitter Daniel Ducarme noemde het idee "interessant". Volgens Ducarme kadert het idee in de discussie over de werking van de parlementen en de relatie tussen wetgevende en uitvoerende macht. Dit moet in al zijn aspecten worden onderzocht en dat mag niet leiden tot improvisatie, voegt de voorzitter van de Franstalige liberalen eraan toe.

Kamervoorzitter Herman De Croo lijkt het voorstel genegen. De rol als reflectiekamer van de Senaat (de tweede lezing van wetsvoorstellen) kan volgens hem even goed in de Kamer gebeuren. Hij denkt aan de oprichting van een aparte reflectiecommissie in de Kamer of een opslitsing van de bestaande kamercommissies in een reflectie- en een politieke functie.

De Croo meent dat een eventuele eengemaakte federale assemblée rechtstreeks moet worden verkozen. Momenteel worden de 150 Kamerleden rechtstreeks verkozen. Van de 71 senatoren worden er echter een aantal gecoöpteerd. Die coöptatie vervalt volgens De Croo best als Kamer en Senaat zouden worden samengesmolten.

De Kamervoorzitter zegt trouwens plaats te hebben om de samengesmolten assemblées in zijn Kamer te kunnen laten vergaderen. Als alle stoeltjes worden teruggezet in het halfrond die er eerder zijn uitgehaald, is er plaats voor 242 parlementsleden, aldus De Croo. Kamerleden en senatoren samen vormen momenteel een geheel van 221 parlementsleden.

Verhofstadt lanceerde maandag zijn voorstel in enkele kranten. De taken die de Senaat nu vervult - onder meer als "reflectiekamer" en controleur van de wetten die uit de Kamer komen - kunnen blijven bestaan. Een aparte commissie kan zich van deze opdracht kwijten, meent Verhofstadt, die hoopt nu al tot een akkoord te kunnen komen over dit idee. In de volgende legislatuur kan het dan worden uitgevoerd en de grondwet gewijzigd. "Alles moet nog bediscussieerd worden. Het debat is geopend", voegde de regeringsleider eraan toe.`

De premier wil opnieuw meer werk maken van politieke vernieuwing. Hij wil de burger betrekken bij het besluitvormingsproces door het referendum in te voeren. Tijdens de volgende legislatuur kan het voorstel dan in de grondwet worden gegoten.

De regering wil naar eigen zeggen prioritaire aandacht blijven besteden aan justitie en de strijd tegen de georganiseerde misdaad. In dat verband werkt Verhofstadt samen met Verwilghen aan een beheersplan voor justitie. Het moet onder meer de rechtsgang verkorten, rechters een meer actieve rol geven ("managers in de rechtbanken") en het loon verhogen van lagere rechters en substituut-procureurs.

Tot slot breekt de eerste minister ook een lans voor grotere kiesomschrijvingen bij nationale verkiezingen. De grenzen van een kiesarrondissement moeten gelijk lopen met de provinciegrenzen, luidt het.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud