Verhofstadt wil Kamer en Senaat samensmelten

Deze voorstellen lanceerde de federale regeringsleider maandag in enkele kranten.

Opvallendste voorstel van de eerste minister is het laten samensmelten van Kamer en Senaat. Aangezien de 71 senatoren onmogelijk hun werk naar behoren kunnen doen, wil de premier van beide parlementen één assemblee maken. Resultaat is dan een Kamer die vrijwel even groot is dan voor de hervorming van de instellingen van 1995.

De taken die de Senaat nu vervult - onder meer als "reflectiekamer" en controleur van de wetten die uit de Kamer komen - kunnen blijven bestaan. Een aparte commissie kan zich van deze opdracht kwijten, meent Verhofstadt, die hoopt nu al tot een akkoord te kunnen komen over dit idee. In de volgende legislatuur kan het dan worden uitgevoerd en de grondwet gewijzigd. "Alles moet nog bediscussieerd worden. Het debat is geopend", voegde de regeringsleider eraan toe.`

De premier wil opnieuw meer werk maken van politieke vernieuwing. Hij wil de burger betrekken bij het besluitvormingsproces door het referendum in te voeren. Tijdens de volgende legislatuur kan het voorstel dan in de grondwet worden gegoten.

De regering wil naar eigen zeggen prioritaire aandacht blijven besteden aan justitie en de strijd tegen de georganiseerde misdaad. In dat verband werkt Verhofstadt samen met Verwilghen aan een beheersplan voor justitie. Het moet onder meer de rechtsgang verkorten, rechters een meer actieve rol geven ("managers in de rechtbanken") en het loon verhogen van lagere rechters en substituut-procureurs.

Tot slot breekt de eerste minister ook een lans voor grotere kiesomschrijvingen bij nationale verkiezingen. De grenzen van een kiesarrondissement moeten gelijk lopen met de provinciegrenzen, luidt het.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud