Verwarring over timing belastingverlaging

Philippe Defeyt zei aan La Libre Belgique dat de regering tijdens haar conclaaf beslist heeft in 2002 de gevolgen van twee belastingverlagingen nog niet in de bedrijfsvoorheffing te verrekenen. Het gaat om de indexering van de belastingschalen en de verdere verlaging, van 2 naar 1 procent, van de Aanvullende Crisisbelasting (ACB). Die belastingvoordelen zouden pas in 2003, bij de eindafrekening van het aanslagjaar 2002, bij de belastingplichtigen terecht komen. De regering bespaart zo volgens Defeyt tijdelijk tot een miljard euro, geld dat anders bespaard had moeten worden in de sociale zekerheid.

Premier Verhofstadt en minister Reynders ontkenden dit bericht vrijdag formeel. Verhofstadt: "Dat bericht is onjuist. De belastingverlaging wordt integraal uitgevoerd." Reynders veroordeelde "de valse verklaringen van belastingsintegrist Defeyt". Volgens de minister van Financiën worden de verlaging van de crisisbelasting, de indexering van de belastingschalen en de eerste hervormingsmaatregelen voor de personenbelasting uitgevoerd zoals voor de zomervakantie beslist werd. Minister Reynders en de federale minister van Begroting, Johan vande Lanotte, deelden dinsdag na de voorstelling van de beleidsverklaring mee dat de belastinghervorming dit jaar leidt tot een vermindering van de voorheffing met 1,11 miljard euro of 44,7 miljard frank. Als men er nog enkele terugbetalingen uit de voorgaande jaren bijtelt, loopt de belastingverlaging in 2002 op tot 1,43 miljard euro of 57,8 miljard frank.

Reynders: "De voordelen worden vanaf middernacht en één seconde op 1 januari 2002 in de bedrijfsvoorheffing verrekend. De beslissing is definitief en met de goedkeuring van Ecolo genomen. Er kan niet meer worden onderhandeld."

Oppositieleider Yves Leterme van de CD&V twijfelde aan de vastberadenheid van Verhofstadt en Reynders. Hij sprak over aanwijzingen vanuit de administratie van Financiën dat de indexering toch niet zoals gepland in de berekening van de voorheffing zal worden opgenomen. De administratie bereidt op dit moment het Koninklijk Besluit voor waarin de regels voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing voor volgend jaar worden vastgelegd. Pas na de publicatie van dit KB kan een vergelijking worden gemaakt tussen de regels voor dit jaar en die voor volgend jaar.

Ook vanuit de meerderheid kwamen er gisteren signalen dat de regering minstens overwogen heeft om aan de voorheffing te sleutelen. Een Vlaamse toppoliticus zei dat paars-groen tijdens de begrotingsonderhandelingen overwoog de verrekening van de belastingvoordelen wegens de moeilijke budgettaire situatie te vertragen en dat besloten werd een deel van de indexering niet in de voorheffing op te nemen vanaf januari 2002.

Financiën verspreidde het afgelopen jaar alleszins erg uiteenlopende cijfers over de impact van die indexering. Op 18 oktober van vorig jaar had minister Reynders het nog over een effect van 38 miljard frank (940 miljoen euro) voor 2002. Een jaar later wordt die impact door de minister bijna 10 miljard frank lager op 29,6 miljard frank (730 miljoen euro) ingeschat.

Premier Verhofstadt sprak in zijn beleidsverklaring vorige dinsdag enkel over de twee eerste luiken van het fiscale hervormingsplan voor 2002. "De regering heeft beslist de belastinghervorming niet uit te stellen, maar integendeel onverkort uit te voeren. Het gaat in 2002 om de afbouw van de crisisbelasting en de eerste fase van die hervorming", zo zei hij. De premier sprak niet over de indexering van de schalen. Die indexering is nochtans goed voor ruim de helft van de belastingvoordelen die de regering voor 2002 plant. Volgens de woordvoerder van minister Reynders kwam de indexering niet voor in de beleidsverklaring omdat deze beslissing reeds voldoende bekend werd gemaakt. De principiële beslissing over de herindexering werd reeds door de vorige regering genomen.

RS/IB

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud