Advertentie

Verzekeraars zijn gekant tegen fusie van toezichthouders

De BVVO kan zich niet vinden in de plannen voor een fusie tussen de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF) en de Controledienst voor de Verzekeringen (CDV). 'We willen niet worden verdronken in een algemene controle die ook de banken omvat. We zijn ontgoocheld en verrast door de manier waarop onze voogdijminister de zaken afhandelt', stelt Michel Baecker, gedelegeerd bestuurder van BVVO.

De verzekeringssector valt onder de bevoegdheid van de federale minister van Economie, Charles Picqué. De hervorming van het financiële toezicht is vooral een initiatief van de minister van Financiën, Didier Reynders. De minister pleegde wel enig overleg met Picqué, maar besliste uiteindelijk snel werk te maken van een eengemaakte controle over de banken en de financiële markten. De ministerraad keurde Reynders' voorstel in juli goed, het ligt nu bij de Raad van State. De regering nam nog geen beslissing over de verzekeringssector. De bal ligt daar in Picqués kamp.

In augustus kwam Picqué met een eigen project voor het toezicht over de financiële sector. Hij wil werken aan een toezichtsstructuur met een overkoepelend agentschap en vier onderliggende 'kamers', waarvan een bevoegd voor de verzekeringssector. De drie andere kamers zouden toezien op banken, financiële markten en aanvullende pensioenen. Ook Picqué plant een nauwe samenwerking met de Nationale Bank van België (NBB) en een fusie, op termijn, van de controleautoriteiten voor het bank- en verzekeringswezen. 'Daar kunnen wij niet mee leven', zegt Baecker. 'De verzekeringssector is te specifiek om over dezelfde kam te worden geschoren als de banken. Ik erken wel dat een aanvullend toezicht nodig is voor de gemeenschappelijke onderwerpen.'

De BVVO stuurde minister Picqué eind augustus een brief om haar verwondering en onbegrip te tonen. Bovendien vroeg ze de minister zo snel mogelijk opnieuw rond de tafel te gaan zitten. Picqué reageerde nog niet. SaS

Pagina 7: BVVO wil af van prijscontrole voor verzekeringen

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.