VEV en Unizo steunen pleidooi Gabriëls voor korting bedrijfsbelasting

Na het gesprek dat hij dinsdag had met gedelegeerd bestuurder Eddy Geysen van Opel Belgium, zei minister Gabriëls aan De Standaard te zijn gesterkt in zijn streven naar een lagere en vooral eenvormige en transparante bedrijfsbelasting. Gabriëls zei naar één systeem van expansiesteun voor alle bedrijven te willen streven. Hij brak ook een lans voor de toekenning van een korting op de vennootschapsbelasting. 'Als de Belgische vennootschapsbelasting van 40 naar 30 procent daalt, laten we in Vlaanderen dan een tarief van 25 procent hanteren', zei Gabriëls. Vlaanderen zou het verschil (200 miljoen euro of 8 miljard frank) terugbetalen aan de federale overheid.

Gabriëls sprak zelf van een 'vroegrijp idee'. 'Het zal niet makkelijk zijn om het erdoor te krijgen. Maar eens moet het er toch van komen', zei hij.

Het idee is niet alleen 'vroegrijp', het is ook niet nieuw. De VLD had, weliswaar vóór de verkiezingen van 1999 en dus vóór de Lambermont-staatshervorming, een plan om de vennootschapsbelasting volledig te regionaliseren. Kort vóór in oktober de Lambermont-onderhandelingen begonnen, zei minister-president Patrick Dewael dat hij zou trachten, naast een korting op de personenbelasting, een korting op de vennootschapsbelasting binnen te halen. De Vlaamse onderhandelaars hebben vrede moeten nemen met de mogelijkheid een korting op de personenbelasting toe te staan. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat de Franstaligen plots toeschietelijker zou worden. Jean-Claude van Cauwenberghe, de Waalse minister-president, laat alvast weten dat er geen sprake kan zijn van een regionalisering van de vennootschapsbelasting.

Gabriëls kreeg gisteren niettemin bijval van het VEV en Unizo. Omdat een drastische verlaging van de vennootschapsbelasting - een federale bevoegdheid - binnen de federale regering zeer moeilijk lijkt te liggen, moeten de gewesten regionale kortingen kunnen toestaan, zegt het VEV. Het rekent op de federale loyaliteit om Vlaanderen daartoe in staat te stellen. De werkgeversorganisatie hamert voorts op de noodzaak van een verdere verlaging van de socialezekerheidsbijdragen die de werkgevers betalen.

Ook Unizo dringt er, naar aanleiding van de problemen bij Opel Belgium, op aan volgend jaar de loonlasten met nog eens 32.000 frank per werknemer te verlagen, zoals vorig jaar is gebeurd en zoals in het regeerakkoord is bepaald. Unizo is voorts gewonnen voor een vereenvoudiging van de regelgeving voor steun aan bedrijven.

MD

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud