Vlaamse leerkrachten staken massaal tegen aangekondigde verhoging van uitstapleeftijd

Op initiatief van het gemeenschappelijk vakbondsfront legde een ruime meerderheid van de leerkrachten in het kleuter-, lager en secundair onderwijs gisteren het werk neer. Zij protesteerden tegen het besluit van de Vlaamse regering de leeftijd waarop leerkrachten vervroegd kunnen uitstappen, te verhogen van 55 tot 56 jaar (kleuterleiders en -leidsters) of 58 jaar (onderwijzers en onderwijzeressen, regenten en licentiaten). Met de maatregel wil de regering het leerkrachtentekort oplossen. Tegelijk komt er in de onderwijsbegroting geld vrij voor nieuwe beleidsinitiatieven.

De leerkrachten zijn van oordeel dat de vervroegde uitstapregeling, de zogenaamde TBS55+, die in 1986 werd ingevoerd als tewerkstellingsmaatregel behouden moet blijven als sociale maatregel. Zij zijn er vooral niet over te spreken dat de regering de beslissing nam zonder voorafgaand overleg met de vakbonden.

De Vlaamse regering is intussen bereid 'ernstig' overleg te plegen met de bonden over de 'verdere uitwerking' van haar maatregel. De gesprekken die maandag begonnen, worden dinsdag voortgezet. De vakbonden willen praten over maatregelen om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken en om oudere leerkrachten in betere werkomstandigheden langer in de klas te houden. Ze eisen evenwel het behoud van de uitstapleeftijd op 55 jaar. Voor die eis kregen ze gisteren massale steun van het onderwijzend personeel.

Het Gemeenschapsonderwijs zei, op basis van een steekproef in een vijfde van de scholen, dat in het basisonderwijs 70 tot 75 procent en in het secundair onderwijs 60 tot 65 procent van de leerkrachten staakte. Het vrij (katholiek) onderwijs had geen precieze cijfers, maar zei dat 'de grote meerderheid' van de scholen staakte.

Weinig begrip was er voor de stakingsrichtlijnen die de Christelijke Onderwijscentrale (COC) had gegeven. De COC had de leerkrachten die op vrijdag geen les moeten geven opgeroepen de stakingsposten te bemannen, zodat de andere leerkrachten zich als werkwillige konden melden en geen loonverlies zouden lijden. De COC zei dat zij daarmee reageerde op een uitspraak van de minister van Onderwijs, Marleen Vanderpoorten (VLD), die bij een vorige staking had gezinspeeld op de voordelige gevolgen daarvan voor haar begroting. De andere vakbonden, ook het Christelijk Onderwijzersverbond (COV), en het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) verwierpen de handelwijze van de COC. Het VSKO noemde haar strijdig met 'het menselijk fatsoen en christelijke waarden als integriteit en rechtvaardigheid'.

In Brussel betoogde een duizendtal vakbondsmilitanten voor het kabinet van minister Vanderpoorten. Met slogans als '55 compleet leeg', '55 burn-out' en '55 psychisch kapot' kwamen ze op voor het behoud van de TBS-regeling. Volgens de betogers moeten de oorzaken van het tekort worden aangepakt en hoeven de leerkrachten er niet te worden voor gestraft door ze later met vervroegd pensioen te laten gaan. De topmensen van het gemeenschappelijk vakbondsfront hekelden in toespraken het gebrek aan inspraak in de besluitvorming en de 'dictaten' van VLD-voorzitter Karel de Gucht.

Voor 25 en 26 oktober heeft het vakbondsfront een nieuwe staking gepland. MD

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud