Advertentie

Vlaamse Milieumaatschappij heeft voor 30 miljoen euro afvalwaterheffing te goed

Sinds 1982 betalen de Vlamingen een heffing om de kosten voor de zuivering van het afvalwater te dekken. De regelgeving maakt een onderscheid tussen kleinverbruikers en grootverbruikers. Kleinverbruikers zijn de gezinnen en de zowat 200.000 bedrijven die minder dan 500 m3 drinkwater per jaar verbruiken; zij worden op dat waterverbruik belast. De grootverbruikers, die meer dan 500 m3 water verbruiken, worden belast op ofwel het geloosde afvalwater of op het verbruikte water.

Uit het antwoord van minister Dua op een parlementaire vraag van Carl Decaluwé blijkt dat er, voor het heffingsjaar 2000 (waarvan de inkohiering tot 30 juni liep), bijna 35.000 grootverbruikers zijn, die samen 94,2 miljoen euro (3,8 miljard frank) moeten betalen.

Een analyse van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), die de heffing int, leerde dat 88 procent van de grootverbruikers binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet betaalt.

Bij de VMM staan, na uitputting van de proceduremiddelen (administratieve maningen, gerechtelijke maningen, dwangbevel), nog 2.075 dossiers van grootverbruikers open, voor een heffingsbedrag van in totaal 25,207 miljoen euro (1,016 miljard frank). Het gaat om heffingen voor de periode 1991-1998.

Bijna een vijfde (4,49 miljoen euro of 181,29 miljoen frank) van het openstaande bedrag heeft betrekking op faillissementen en zal vermoedelijk niet kunnen worden ingevorderd. Voor een som van 16,7 miljoen euro (674 miljoen frank) zijn rechtszaken hangende. Opmerkelijk is dat bijna 2,5 miljoen euro (98,1 miljoen frank) betrekking heeft op geschillen met het leger.

Bij de kleinverbruikers werd de jongste jaren bijna 10 procent van de afvalwaterheffing niet meteen betaald. Na het sturen van een aanmaning door eerst de VMM en, zo nodig, nadien de gerechtsdeurwaarder, blijft bijna 2,5 procent van het ingekohierd bedrag onbetaald.

Eind maart van dit jaar hadden ruim 154.000 kleinverbruikers hun afvalwaterheffing na het verstrijken van de betalingstermijn niet betaald.

Het aantal niet-betalers (35.495) was bij het begin van de invorderingsprocedure voor het heffingsjaar 1998 (1 oktober 2000) bijna verdubbeld in vergelijking met de vergelijkbare situatie voor het heffingsjaar 1995 (18.808 niet-betalers).

Voor de periode 1995-1998 heeft de VMM nog ruim 5 miljoen euro (203,2 miljoen frank) tegoed van kleinverbruikers.

Opmerkelijk is dat de VMM, ondanks alle opzoekingen, elk jaar het adres van enkele duizenden heffingsplichtigen niet kan vinden.

MD

Advertentie
Gesponsorde inhoud