Vlaamse regering gul voor gemeenten

Sneller dan verwacht heeft de Vlaamse regering haar ontwerpbegroting voor 2002 rondgekregen. De - volgens zijn collega's - efficiënte aanpak van de nieuwe minister van Financiën en Begroting, Dirk van Mechelen (VLD), en het feit dat enkele ministers deze of volgende week in het buitenland zijn, heeft haar ertoe aangezet zondag al de knopen door te hakken.

Voor volgend jaar verwacht de regering een groei van het bruto nationaal inkomen (BNI) met 2 procent en een inflatie van 1,8 procent. Bij de opmaak van de begroting 2001 was de regering er nog van uitgegaan dat het BNI dit jaar 2,5 procent zou groeien en de inflatie maar 1,5 procent zou bedragen. Zondag stelde zij haar verwachtingen bij tot 1,8 respectievelijk 2,6 procent. Dat de inflatie op 2,6 in plaats van 1,5 procent zal uitkomen, was niet zonder belang voor het begrotingsberaad. Het maakte het de regering mogelijk haar inkomsten voor volgend jaar 272,680 miljoen euro (11 miljard frank) hoger te ramen dan in juli, tijdens de eerste begrotingsronde, waardoor de begrotingsinspanning een stuk minder zwaar wordt.

In juli bleek dat bij constant beleid de uitgaven nominaal met 6,2 procent zouden stijgen. Daardoor was er niet de minste ruimte voor nieuwe initiatieven en zou de norm van de Hoge Raad van Financiën (een begrotingsoverschot van 337,14 miljoen euro of 13,6 miljard frank) niet gehaald worden. Daarom gaf minister-president Patrick Dewael de ministers als vakantiewerk hun begroting aan een kritisch onderzoek te onderwerpen, zodat de totale uitgaven reëel met niet meer dan 2 procent zouden stijgen.

Omdat die oefening voor sommige ministers bijzonder moeilijk was, werd later overeengekomen dat de uitgavenstijging die het gevolg was van eerdere beslissingen (CAO's, decreten, beheersovereenkomst met de VRT, ...) buiten de 2-procentnorm vallen. Het gaat al bij al om 371,84 miljoen euro (15 miljard frank).

De regering is in die opdracht geslaagd. De inkomsten stijgen volgend jaar tot 16,934 miljard euro of 683,1 miljard frank, amper 230,54 miljoen euro of 9,3 miljard frank meer dan dit jaar. Dat komt omdat het kijk- en luistergeld wordt afgeschaft en de registratierechten worden verlaagd van 12,5 naar 10 procent (gewoon tarief) en van 6 naar 5 procent ('klein beschrijf'). Bij een inflatie van 1,8 procent komt de nominale stijging van de uitgaven met 1,38 procent neer op een reële daling met 0,42 procent.

De uitgaven worden op 16,850 miljard euro of 679,7 miljard frank geraamd, dat is 560,24 miljoen euro (22,6 miljard frank) of 3,44 procent meer dan dit jaar. Reëel bedraagt de stijging 1,64 procent.

Het begrotingsoverschot bedraagt 'maar' 84,28 miljoen euro of 3,4 miljard frank (tegenover 413,98 miljoen euro of 16,7 miljard frank dit jaar). Volgens de HRF-criteria bedraagt het saldo 343,33 miljoen euro of 13,850 miljard frank, 6,2 miljoen euro of 250 miljoen frank meer dan wat de Hoge Raad van Financiën oplegt.

De belangrijkste nieuwe maatregelen waren al aangekondigd in de aanvullende regeringsverklaring van 9 juli: afschaffing van het kijk- en luistergeld en verlaging van de registratierechten. De korting op de personenbelasting valt dan weer weg. De minister van Welzijn, Mieke Vogels, krijgt 37,18 miljoen euro (1,5 miljard frank) meer voor gehandicaptenzorg en de opvang van probleemjongeren. Voor de invoering van een leenvergoeding wordt 3,72 miljoen euro (150 miljoen frank) gereserveerd.

Extra geld is er voorts voor wetenschapsbeleid (24,8 miljoen euro of 1 miljard frank), ontwikkelingssamenwerking (8,7 miljoen euro of 350 miljoen frank), inburgering (12,4 miljoen of 500 miljoen frank). Het Gemeentefonds krijgt er, bovenop de koppeling aan de prijsstijging en het renteniveau, 27,27 miljoen euro (1,1 miljard frank) bij uit de algemene middelen. Bovendien wordt de 25 miljoen euro (1 miljard frank) die vorig jaar uit het Provinciefonds werd gehaald, definitief in het Gemeentefonds opgenomen. Samen krijgen de gemeenten via het Gemeentefonds dus 84,28 miljoen euro of 3,4 miljard frank meer dan dit jaar, een toename met 7,5 procent. De Vlaamse regering ondersteunt daarmee de gemeenten in het tegengaan van de 'verzuring' van de samenleving. Zij verwacht dan wel dat de gemeenten hun belastingen niet verder verhogen, zoals een flink deel dit jaar al deed.

De Vlaamse regering gaf zondag een deel van het extra begrotingsoverschot dat zij op het einde van dit jaar in het Financieringsfonds zal stoppen al een bestemming. Er gaat 86,76 miljoen euro (3,5 miljard frank) naar mobiliteit en 37,18 miljoen euro (1,5 miljard frank) naar milieu-investeringen. De minister van Cultuur, Bert Anciaux, krijgt 12,39 miljoen euro (500 miljoen frank) als eerste investeringsschijf voor musea in Antwerpen en Gent.

MD

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud