Vlaming produceert meer afval, maar is milieubewuster

Dat is 17 kg per Vlaming méér dan in '99. Maar gelukkig wordt steeds méér afval selectief ingezameld met het oog op recyclage en hergebruik. Steeds minder afval wordt gestort of moet uiteindelijk verbrand worden.

Concreet produceerde de Vlaming in 2000 562 kg afval of 1,5 kg per dag. Daarvan ging 370 kg (bijna 66 procent) naar de selectieve inzameling en 192 kg (34 pct) via de huisvuilzak en het grofvuil naar de afvalverbrandingsinstallaties (23,5 pct) of stortplaatsen (10,7 pct).

In vergelijking met '99 bood de Vlaming vorig jaar 27 kg meer afval aan via de selectieve inzamelsystemen en slaagde hij/zij erin om 10 kg minder afval aan te bieden voor afvalverbranding en/of storten.

OVAM is tevreden met de resultaten: voor het tweede opeenvolgende jaar groeit de afvalberg trager dan het BBP. Voor de meeste fracties worden de doelstellingen voor 2001 uit het Afvalstoffenplan nu al gehaald. Enkel voor kunststofverpakkingen werden de doelstellingen in 2000 nog niet gehaald. Meer dan 1 op 3 gemeenten haalt nu reeds de doelstelling voor 2010 om nog 150 kg restafval per inwoner in te zamelen. OVAM wil de streefdatum nu vervroegen naar 2007.

Sensibilisering, een toegankelijkere selectieve inzameling (containerparken, huis-aan-huis-ophaling) en de inzameling via de blauwe PMD-zak liggen aan de basis van de goede resultaten.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud