Advertentie
Advertentie
Advertentie

VN raken het niet eens over antiterrorismeverdrag

De "Allesomvattende Conventie tegen het Terrorisme" zou veel maatregelen overnemen uit de twaalf VN-conventies tegen het terrorisme. Het nieuwe verdrag zou vliegtuigkapingen, gijzelingen en terroristische bombardementen behandelen, net als de financiering van het terrorisme.