Advertentie
Advertentie

VS herstellen in lente 2002, Europa volgt in derde kwartaal

De aanslagen van 11 september hebben wel voor een grote mate van onzekerheid gezorgd. In zijn voorspellingen gaat Béguelin ervan uit dat er geen grootscheeps militair conflict komt en geen nieuwe grote aanslagen. De internationale handel en kapitaalstromen blijven bestaan en er komt geen olie-embargo. En ten slotte hernemen de economische spelers, na een tijdelijke schok, snel hun normaal gedrag. "Het publiek went aan het gevaar", meent Béguelin, die erop wijst dat het overgrote deel van de commentaren op de Amerikaanse economie uit New York komt, waar de gevoeligheid voor de aanslagen en hun gevolgen erg hoog is.