VUM bespaart 15 miljoen euro

"We maken ons geen illusies. De directie heeft letterlijk gezegd dat het personeel bij het besparingsplan niet uit te sluiten valt", reageert BBTK-afgevaardigde bij de VUM Ann Van Nieuwenhoven. "We duizelen van het cijfer. In 1999, bij de voorstelling van het Plan 2001, werden al afvloeiingen aangekondigd. Toen ging het echter slechts om 2,5 miljoen euro besparingen, peanuts tegenover de 15 miljoen euro die nu moet worden bespaard", zegt Van Nieuwenhoven.

Eind september zal volgens de BBTK-afgevaardigde tijdens een ondernemingsraad de concrete invulling van het besparingsplan worden toegelicht. "We weten met honderd procent zekerheid dat er gesnoeid zal worden in het personeelsbestand. We kunnen alleen afwachten hoeveel", aldus nog Van Nieuwenhoven.

Aanleiding van de besparingen zijn de verslechterde economische omstandigheden, waardoor de uitgeverij in het eerste halfjaar een verlies boekte van 4,4 miljoen euro. Ook in 2000 boekte de VUM een verlies. De belangrijkste oorzaken zijn volgens de directie de terugloop van de advertentie-inkomsten en de sterke prijsstijging van het papier, ondanks het behoud van marktaandeel in de advertentiemarkten.

Holding Gevaert heeft een belang van 24,7% in de VUM-groep.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud